Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia obywatelskiego projektu o płacach w ochronie zdrowia została powołana na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji Zdrowia i Finansów Publicznych.

Jak już informowaliśmy kilka dni temu, obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zajmą się nie komisje Zdrowia i Finansów Publicznych, jak pierwotnie zakładano, ale powołana przez nie 7 lutego podkomisja nadzwyczajna. Doszło do jej ukonstytuowania, mimo że poseł Janusz Cieszyński (PiS) złożył wniosek, aby rozpatrzeniem tego projektu zajęły się obie komisje sejmowe.

“Ponieważ mamy obydwie komisje, które są właściwe do tego bardzo ważnego tematu, mam propozycję taką: nie powołujmy podkomisji. Mamy dzisiaj wszystkich na sali, przepracujmy to i zarekomendujmy Sejmowi, tak aby jak najszybciej ta ustawa została przyjęta”

– powiedział poseł Janusz Cieszyński.

W odpowiedzi od przewodniczącego Komisji Zdrowia Bartosza Arłukowicza usłyszał, że prezydia obu sejmowych komisji ustaliły, iż do rozpatrzenia projektu ustawy powołają specjalną podkomisję. Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Marcelina Zawisza (Lewica) również opowiedziała się za powołaniem tej podkomisji. Tłumaczyła to tym, że w projekcie ustawy zawarte są również współczynniki dotyczące innych grup zawodów medycznych i niemedycznych.

“Dobrze byłoby, gdyby podkomisja posłuchała głosów również tamtych grup, które bardzo chcą być wysłuchane. Procedowanie teraz uniemożliwi im zabranie głosu. Chciałabym, abyśmy przeprocedowali tę ustawę zgodnie z jak najlepszą legislacyjną sztuką dialogu i debaty i wysłuchali wszystkich stron”

– argumentowała Marcelina Zawisza.

W trakcie kilkuminutowej przerwy przewodniczący Bartosz Arłukowicz skonsultował z Biurem Legislacyjnym wniosek Janusza Cieszyńskiego o rozszerzenie programu posiedzenia obu komisji o punkt dotyczący rozpatrzenia przez nie projektu ustawy. Po wznowieniu obrad odczytał jeden z artykułów regulaminu Sejmu, z którego wynika, że to prezydium komisji ustala i zatwierdza program posiedzeń. Na podstawie tego przepisu odmówił przeprowadzenia głosowania wniosku posła Cieszyńskiego, w czym poparła go przedstawicielka Biura Legislacyjnego.

Prezydia komisji Zdrowia i Finansów Publicznych podjęły decyzję o powołaniu 9-osobowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu o wynagrodzeniach, który wniósł do Sejmu Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Wśród tych 9 osób 3 miejsca przypadły klubowi Koalicji Obywatelskiej, 3 miejsca klubowi PiS, po jednym miejsc klubowi Lewicy, klubowi Polska 2050 i klubowi PSL.

Nie powiodła się próba ograniczenia czasu pracy podkomisji do 30 dni – wniosek jednego z posłów PiS został odrzucony. Na 57 uczestniczących w głosowaniu posłów 33 było przeciw, 24 za, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dodaj komentarz