Rozpatrzeniem “pielęgniarskiego” projektu ustawy o sposobie ustalania minimalnych płac pracowników medycznych zajmie się w styczniu sejmowa Komisja Zdrowia.

Na wczorajszym (28 grudnia) posiedzeniu sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła plan pracy na pierwsze półrocze przyszłego roku. Jednym z tematów zaplanowanych w styczniu jest rozpatrzenie, wniesionego przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w poprzedniej kadencji Sejmu, obywatelskiego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Były minister cyfryzacji, a wcześniej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku wczorajszych obrad o punkt dotyczący rozpatrzenia tego projektu.

“Pan przewodniczący mówił, że po ukonstytuowaniu się rządu będziemy nad tym projektem pracować, więc chciałbym, żebyśmy zrobili to jak najszybciej”

– argumentował swój wniosek poseł Janusz Cieszyński, zwracając się do posła Bartosza Arłukowicza, przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia

Wniosek Janusza Cieszyńskiego nie uzyskał jednak wystarczającego poparcia pozostałych członków Komisji Zdrowia. Za jego przyjęciem zagłosowało 9 posłów, a 15 posłów było przeciw (nikt nie wstrzymał się od głosu). Tym samym Komisja Zdrowia podjęła decyzję, aby projekt ustawy zgłoszony przez środowisko pielęgniarskie był procedowany zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem pracy, czyli w styczniu 2024 r.

Dla przypomnienia: pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych odbyło się 29 listopada na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Został on wówczas skierowany przez kluby poselskie do dalszych prac legislacyjnych w Komisji Zdrowia i Komisji Finansów Publicznych.

Dodaj komentarz