MATERIAŁ PARTNERA

Aby pielęgniarka mogła pracować w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, powinna spełnić określone kryteria zawodowe oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W artykule przyjrzymy się wykształceniu i kwalifikacjom pielęgniarek w opiece długoterminowej domowej.

Czym jest pielęgniarska opieka długoterminowa domowa?

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to forma świadczenia zdrowotnego, w ramach którego pielęgniarka zapewnia kompleksową opiekę długoterminową pacjentom w warunkach domowych.

Opieka w warunkach domowych przy współpracy z lekarzem rodzinnym pozwala na komfortową kontynuację leczenia pacjenta, usprawnienie ruchowe, wsparcie opiekuńczo-pielęgnacyjne i edukację zdrowotną w znanym i przyjaznym mu otoczeniu.

Wizyty u pacjentów są uzgodnione pomiędzy rodziną pacjenta a pielęgniarką. W ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej pielęgniarka odwiedza swoich pacjentów minimum 4 razy w tygodniu, między godz. 8:00 a 20:00.

Jakie są kwalifikacje pielęgniarki do opieki długoterminowej domowej?

Wykształcenie pielęgniarskie i prawo wykonywania zawodu

Pielęgniarka powinna mieć wykształcenie medyczne z dyplomem ukończenia szkoły średniej pielęgniarskiej lub uczelni wyższej na kierunku pielęgniarstwo – studia licencjackie lub magisterskie. Podstawowym wymaganiem pracy w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej jest aktualne prawo wykonywania zawodu. 

Kwalifikacje i predyspozycje

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej domowej wymaga specjalistycznego przeszkolenia i doświadczenia, które pozwala na opiekę nad pacjentami obłożnie chorymi i geriatrycznymi. Jakich kursów i szkoleń potrzebuje pielęgniarka w opiece długoterminowej domowej?

Zdobycie kwalifikacji zaczyna się już poprzez uzyskanie wykształcenia pielęgniarskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, pielęgniarka długoterminowa, by realizować świadczenia gwarantowane w ramach opieki długoterminowej w warunkach domowych, a także na oddziałach lecznictwa stacjonarnego – powinna mieć ukończony kurs kwalifikacyjny lub specjalizację w dziedzinie opieki długoterminowej, pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, pielęgniarstwa zachowawczego, rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, pediatrycznego, geriatrycznego lub paliatywnego.

Kurs specjalistyczny z podstaw opieki paliatywnej też umożliwia pracę w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

Jeśli chcesz pracować w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, ale Twoje kwalifikacje pielęgniarki do pracy w opiece długoterminowej domowej są niewystarczające, zgłoś się do BetaMed S.A. Jest to największa firma w Polsce świadcząca usługi opieki długoterminowej domowej, posiada 23-letnie doświadczenie w opiece nad pacjentem i świadczy usługi w 68 filiach w Polsce.

BetaMed S.A. pokryje 50 proc. kosztów Twojego kursu kwalifikacyjnego, jeśli zwiążesz się z firmą na minimum rok. Kurs można zrealizować w niżej wymienionych dziedzinach:

  • opieki długoterminowej;
  • pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
  • pielęgniarstwa zachowawczego;
  • pielęgniarstwa rodzinnego;
  • pielęgniarstwa środowiskowego;
  • pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego;
  • pielęgniarstwa pediatrycznego;
  • pielęgniarstwa geriatrycznego;
  • pielęgniarstwa paliatywnego.

W przypadku kursów kwalifikacyjnych wymagany jest co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki.

Jeśli zdecydujesz się na specjalistyczny kurs “Podstawy opieki paliatywnej”, BetaMed S.A. pokryje 100 proc. jego kosztów, o ile zwiążesz się z firmą na minimum 6 miesięcy. Kurs specjalistyczny można rozpocząć, nie mając stażu pracy w zawodzie pielęgniarki.

Dodaj komentarz