Pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w opiece długoterminowej domowej, zapewniając pacjentom wysoką jakość opieki medycznej w ich własnym domu. Historia pielęgniarki w tej opiece sięga wielu lat wstecz, gdyż już w XIX wieku pielęgniarki zajmowały się pacjentami w ich domach, często pomagając im w codziennych czynnościach oraz udzielając niezbędnej opieki medycznej.

Rozwój opieki długoterminowej domowej w XIX wieku

Na rozwój opieki długoterminowej domowej w XIX wieku miało wpływ wiele rzeczy, m.in. rozwój medycyny i samego pielęgniarstwa, rewolucja przemysłowa oraz organizacje religijne i charytatywne.

W XIX wieku o rozwój pielęgniarstwa oraz opieki nad chorymi w domach i nie tylko walczyła Florence Nightingale. Dzięki niej podniosła się jakość opieki zdrowotnej i domowej nad pacjentem. Za jej czasów powstały pierwsze szkoły pielęgniarstwa, uporządkowano również wiedzę na temat opieki pielęgniarskiej nad chorymi. 

Urbanizacja i rozwój przemysłu przełożyły się na system opieki domowej nad pacjentami. Doprowadziło to do zmian społecznych i ekonomicznych, wpływając na tradycyjne struktury rodzinne. W tamtych czasach rodziny często były rozdzielane ze względu na przeprowadzkę do miast za pracą, a to przełożyło się na większe zapotrzebowanie na zorganizowaną formę opieki długoterminowej domowej i zdrowotnej.

W XIX wieku powstało wiele organizacji religijnych i charytatywnych, które zaczęły oferować oraz organizować opiekę domową dla potrzebujących, szczególnie w miastach.

Opieka długoterminowa w Polsce – jak to wyglądało?

Pierwszą ustawę regulującą zasady pracy pielęgniarskiej w Polsce Sejm uchwalił w 1935 roku. Ustawa określała podstawy edukacji, umiejętności i zakres wiedzy medycznej.

Początek opieki długoterminowej domowej miał miejsce w Polsce dopiero w 1991 roku, więc jest to sektor ochrony zdrowia stosunkowo młody. Razem z przybyciem do naszego kraju opieki długoterminowej, doszło do zmian w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Pielęgniarki z opieki długoterminowej nie tylko przychodzą do domów, ale także pracują w domach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub hospicjach. O rozwoju opieki długoterminowej domowej w Polsce mówi się, że miał miejsce w latach 1999-2005, kiedy doszło do restrukturyzacji ochrony zdrowia. 

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa w XXI wieku

W dzisiejszych czasach pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej mają znacznie większy zakres obowiązków i umiejętności. Pomagają pacjentom w monitorowaniu ich stanu zdrowia, dbają o to, aby brali odpowiednie leki w odpowiednich dawkach, wykonują niezbędne zabiegi medyczne oraz pomagają w usprawnianiu ruchowym. Pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej pełnią również ważną rolę w edukacji pacjentów i ich rodzin na temat choroby oraz sposobów postępowania w danej sytuacji.

Obecnie z pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w Polsce korzysta ponad 60 tysięcy pacjentów.

Historia pielęgniarki z BetaMed w opiece długoterminowej domowej

Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam historię pani Joanny – pielęgniarki BetaMed, która zajmuje się pacjentami w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej.

Od marzeń z dzieciństwa do pełnienia roli pielęgniarki

“Postanowiłam być pielęgniarką, mając lat 6. Wtedy, kiedy do koleżanki wybierałam się pod pachą z misiem, strzykawkami i dobrymi chęciami na wyleczenie go. Tak naprawdę zostało to mi to do końca. Ani przez jeden moment w moim życiu i szkole nie myślałam o tym, by robić coś innego” 

– mówi pani Joanna.

Początek drogi w pielęgniarstwie

“Tak też w wieku 15 lat stanęłam w progach liceum medycznego, które kształciło w tamtych czasach pielęgniarki. Udało mi się zdobyć zawód pielęgniarki w 1993 roku. Wtedy rozpoczęłam mój start w dorosłe życie i w odpowiedzialność, którą niesie mój zawód. Jest on wymagający i bardzo odpowiedzialny, ale też potrafi być piękny”

opowiada pani Joanna.

Gdy Pani Joanna skończyła 40. rok życia, zastanawiała się, jak pogodzić życie rodzinne ze swoją pracą w pielęgniarstwie. Postanowiła, że skończy dodatkowy kurs kwalifikacyjny opieki długoterminowej, który pozwoli jej pogodzić rolę matki i żony z jej pracą. Dzięki temu mogła robić dalej to, co lubi, ale w zmienionym systemie czasu pracy. 

“Po ukończeniu kursu podjęłam pracę w dziale pielęgniarstwa, który nazywa się opieka długoterminowa. Pracuję w firmie BetaMed na tym stanowisku i odwiedzam moich pacjentów w domu. Pacjenci ci są objęci opieką długoterminową, a nasze usługi są finansowane przez NFZ” 

– mówi pani Joanna.

Pielęgniarka w opiece długoterminowej domowej

“Praca pielęgniarki w opiece długoterminowej jest bardzo specyficzna. Świadczymy nasze usługi w domu pacjentów albo też w różnych instytucjach, do których ci pacjenci z różnych powodów zostali oddani. Specyfika tej pracy dla jednych może być przerażająca, a dla drugich ciekawa. Jeżeli lubi się tego chorego człowieka, ale też jego rodzinę, która w pewnym sensie jest też objęta opieką przez nas – to jest to bardzo duże pole do tego, żeby pokazać swoje umiejętności, ale żeby też otoczyć opieką tych pacjentów, ich rodziny, a przede wszystkim rodzinom pacjentów zapewnić poczucie bezpieczeństwa”

– podkreśla pani Joanna. 

Jakie są obowiązki pielęgniarki w ramach opieki długoterminowej domowej? Pielęgniarka posiadająca odpowiednie kwalifikacje wykonuje świadczenia lecznicze, czyli przygotowuje pacjenta do badań diagnostycznych, usuwa szwy czy też opatruje rany i zmienia opatrunki. Do jej obowiązków zaliczają się też świadczenia pielęgnacyjne i higieniczne – planowanie opieki pielęgnacyjnej, pielęgnowanie i nadzorowanie wkłuć dożylnych czy też karmienie pacjentów z zastosowaniem różnych technik.

Bliski kontakt z pacjentem i jego rodziną

Praca pielęgniarki w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej umożliwia bliskie kontakty z pacjentami. Indywidualny kontakt z nimi pozwala na budowanie silnych relacji, a to z kolei przekłada się na skuteczność terapii oraz ogólny stan zdrowia pacjenta. Dzięki bliskiemu kontaktowi z pacjentem pielęgniarka ma możliwość lepszego poznania potrzeb pacjenta i edukacji rodziny w opiece nad pacjentem.

“Po prawie 10 latach mojej pracy, mogę powiedzieć jedno: że rodziny naszych pacjentów w pewnym sensie – przynajmniej emocjonalnie – stają się naszymi rodzinami”

– mówi pani Joanna, pielęgniarka z BetaMed.

Satysfakcja pracy

“Praca w opiece długoterminowej jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji. Mam różnych pacjentów, stykam się na co dzień z różnymi chorobami i różnymi wyzwaniami, ale mam też wiele różnych możliwości”

mówi o pracy pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej pani Joanna.

Elastyczne godziny pracy

Opieka domowa pozwala pielęgniarkom na elastyczne godziny pracy. Dzięki temu pielęgniarka pracująca w opiece długoterminowej domowej może poukładać swój dzień pracy tak, jak chce. 

Pielęgniarka odwiedza chorego w domu między godziną 8:00 a 20:00, minimum 4 razy w tygodniu w wyznaczone dni. Godziny odwiedzin w domach chorych pielęgniarka ustala z rodziną pacjenta.

“Ten bardzo elastyczny czas pracy, który mamy, pozwala nam też na normalne życie rodzinne. Nie jest to praca po 12 godzin w zamkniętym ośrodku, szpitalu czy po 8 godzin w przychodni. Możemy sobie ten czas ustawiać według potrzeb pacjentów i naszych potrzeb. Wtedy jesteśmy i pielęgniarkami, i w domu mamami”

– podkreśla pani Joanna.

Dlaczego warto pracować w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej?

“Zachęcam wszystkie moje koleżanki, do tego, aby spróbowały pracy w opiece długoterminowej domowej. Pielęgniarką jest się zawsze, bez względu na to, czy pracuje się w szpitalu, czy pracuje się w domu u pacjenta”

zachęca pani Joanna.

Dodaj komentarz