MATERIAŁ PARTNERA

Niezmiennie od wielu lat jednym z najważniejszych filarów opieki zdrowotnej jest praca pielęgniarki. Pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu pacjentom kompleksowej opieki, jednakże sposób jej świadczenia może znacząco różnić się w zależności od środowiska, w którym pracują. W naszym artykule porównamy pracę pielęgniarki w szpitalu z pracą pielęgniarki opieki długoterminowej w domu pacjenta.

Środowisko pracy pielęgniarki

Pielęgniarka szpitalna pracuje w ustrukturyzowanym środowisku szpitalnym, które jest pełne specjalistycznego sprzętu medycznego, zasobów i wsparcia personelu. Z kolei pielęgniarka w opiece długoterminowej domowej działa w znacznie bardziej zmiennym środowisku – musi radzić sobie z różnymi warunkami i zasobami. Bardzo często pielęgniarka w środowisku domowym posiada ograniczony dostęp do zaawansowanego sprzętu.

Zakres opieki pielęgniarki w szpitalu i w opiece długoterminowej domowej

W szpitalu praca pielęgniarki polega na zajmowaniu się pacjentami na oddziale, który jest dostosowany do jej specjalizacji. Zlecenie opieki nad pacjentem w szpitalu pielęgniarka otrzymuje od lekarza prowadzącego. Obejmuje ona takie etapy leczenia jak: przyjęcie pacjenta do szpitala, monitorowanie stanu zdrowia, podawanie leków różnymi drogami, wykonywanie iniekcji dożylnych, zakładanie opatrunków i przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala.

Z kolei pielęgniarka środowiska domowego zajmuje się pacjentami, którzy wymagają opieki we własnym otoczeniu. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa obejmuje osoby starsze, niepełnosprawne lub te, które powracają do zdrowia po operacjach lub poważnych chorobach.

Jakie są obowiązki pielęgniarki opieki długoterminowej domowej? Wśród głównych obowiązków wymienia się świadczenia lecznicze, higieniczne oraz pielęgnacyjne.

Świadczenia lecznicze:

 • przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych,
 • udzielanie pierwszej pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba,
 • usuwanie szwów,
 • oaptrywanie ran i zmiana opatrunków,
 • podawanie leków różnymi drogami,
 • zakładanie lub wymienianie cewnika,
 • wykonywanie inhalacji,
 • wykonywanie wlewów dożylnych.

Świadczenia pielęgnacyjne i higieniczne:

 • planowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • karmienie pacjentów z zastosowanie różnych technik,
 • pielęgnowanie ran powstałych w wyniku odparzeń, odleżyn itp.,
 • pielęgnowanie i nadzorowanie wkłuć dożylnych,
 • pomaganie w stosowaniu oraz utylizowaniu wyrobów medycznych.

Dodatkowo do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej domowej należy:

 • ocena bólu i ogólnego stanu zdrowia pacjenta,
 • edukowanie pacjenta i jego bliskich,
 • usprawnianie ruchowe przewlekle chorych,
 • stosowanie udogodnień łóżkowych.

Kontakt z pacjentem

Pielęgniarka w szpitalu ma kontakt z pacjentem tylko przez krótki czas, z rodziną pacjenta ma zaś bardzo ograniczoną styczność, dlatego nie jest w stanie nawiązać długotrwałych więzi. Sytuacja pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej jest zupełnie inna. Buduje ona bliższe relacje z pacjentami i ich rodzinami, ponieważ pracuje z nimi codziennie i przez dłuższy czas – może to być kilka miesięcy, a nawet kilka lat.

“Pielęgniarka w opiece długoterminowej domowej, wchodząc do środowiska, w pierwszej kolejności styka się z rodziną, która zajmuje się pacjentem na co dzień, czyli córka, syn, żona, bądź mąż. Z kolei w szpitalu taką rolę – rozmowy z pacjentem i rodziną – ma lekarz”

– mówi koordynatorka filii Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej BetaMed S.A. w Zabrzu.

Samodzielność

Podczas pracy w szpitalu pielęgniarka pracuje często w zespole, gdzie może konsultować się z lekarzami oraz innymi specjalistami. Zaś pielęgniarka w opiece domowej pracuje samodzielnie, podejmując szybkie decyzje i rozwiązując problemy na miejscu, bez natychmiastowego wsparcia innego personelu medycznego.

Godziny pracy pielęgniarki

Pielęgniarki zatrudnione w szpitalu mają z góry narzucony grafik, pracują w systemie zmianowym, który zazwyczaj obejmuje dwie zmiany – dzienne i nocne oraz weekendy i święta. Pielęgniarki w opiece długoterminowej posiadają elastyczne godziny pracy – oznacza to, że same określają godzinę “wejścia” do pacjenta na podstawie konsultacji z jego rodziną, a dokładnie między godziną 8:00 a 20:00 – minimum 4 razy w tygodniu.

Kluczowa rola pielęgniarki w szpitalu i środowisku domowym

Praca w szpitalu i środowisku domowym ma swoje wyzwania i korzyści, a różnice są znaczące. Wybór pomiędzy nimi może zależeć przede wszystkim od preferencji pielęgniarki i jej umiejętności. Nie oznacza to jednak, że pielęgniarka pracująca w szpitalu nie może pracować jednocześnie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej. Często praca w domu pacjenta jest dodatkową pracą pielęgniarki, którą oferuje jedna z największych firm w tym zakresie – BetaMed S.A.

Bez względu na to, w jakim środowisku pracują pielęgniarki, pielęgniarstwo stanowi kluczową dziedzinę opieki zdrowotnej, której wkład jest nieoceniony dla zdrowia i samopoczucia pacjentów oraz ich rodzin.

Dodaj komentarz