Poniżej kilka informacji dla pielęgniarek z Ukrainy, które pomogą im lepiej zrozumieć wymogi pracy w Polsce.

Prawo do kształcenia podyplomowego, ale bez nowych uprawnień

Pielęgniarki i położne z Ukrainy, które uzyskały Prawo Wykonywania Zawodu na podstawie art. 35a ustawy o zawodach pielęgniarski i położnej, mają prawo do aktualizacji swojej wiedzy oraz umiejętności w ramach kształcenia podyplomowego, jednakże nie nabywają uprawnień zawodowych wykraczających poza zakres właściwej decyzji Ministra Zdrowia.

Prawo do doskonalenia zawodowego

Zgodnie z ustawą z lipca 2011 roku, pielęgniarki i położne, bez względu na pochodzenie, mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy oraz umiejętności zawodowych. To istotne dla wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących na terytorium Polski, w tym tych, które uzyskały prawo wykonywania zawodu na podstawie art. 35a.

Kursy podyplomowe dla pielęgniarek i położnych

Warto zaznaczyć, że pielęgniarki i położne uzyskujące prawo do wykonywania zawodu na podstawie art. 35a, w trakcie kształcenia podyplomowego, powinny skupić się na zagadnieniach adekwatnych do zakresu ich oryginalnych uprawnień. Wynika to z faktu, że mają one specyficzne prawa wykonywania zawodu, które ograniczają zakres ich działań.

Kursy specjalistyczne i kwalifikacje

Pomimo powyższych ograniczeń, nie ma formalnych przeszkód dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy, które uzyskały prawo wykonywania zawodu na podst. art. 35a, aby uczestniczyć w kursach specjalistycznych czy kwalifikacyjnych. Jednakże, po ukończeniu takiego kursu, nie nabywają one nowych ani dodatkowych uprawnień zawodowych, które wykraczałyby poza zakres ich oryginalnej decyzji Ministra Zdrowia.

Dodaj komentarz