Pielęgniarki zyskają wkrótce nowe uprawnienia. Dzięki nowelizacji przepisów, które w marcu trafiły do konsultacji społecznych, będą mogły wystawiać recepty na leki, których dotychczas nie mogły przepisywać, a także wykonywać niektóre badania diagnostyczne.

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przewiduje rozszerzenie katalogu leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez pielęgniarkę systemu w zespołach ratownictwa medycznego w takich stanach, jak ostra niewydolność krążenia, ostry zespół wieńcowy i krwawienia.

Nowe uprawnienia – rozszerzony katalog leków

Chodzi konkretnie o następujące leki:

 • noradrenalinę – lek stosowany w przywracaniu ciśnienia tętniczego krwi w przypadku krytycznie niskiego ciśnienia krwi,
 • prasugrel – lek przeciwpłytkowy podawany w ostrych zespołach wieńcowych,
 • kwas traneksamowy – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

W rozporządzeniu zrezygnowano z określania dróg podania tych leków, ponieważ wynikają one z charakterystyki produktu leczniczego. Natomiast zachowane zostały dotychczasowe wymogi dotyczące podawania produktów leczniczych drogą doszpikową, warunkowane posiadaniem właściwego kursu lub specjalizacji.

Nowe uprawnienia – diagnostyka

Projekt nowelizacji rozporządzenia zawiera również wykaz badań diagnostycznych, które będzie mogła przeprowadzić pielęgniarka. Chodzi o:

 • badanie USG wykonywane według wybranych protokołów mających zastosowanie w medycynie ratunkowej (warunkiem jest ukończenie kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego),
 • pobieranie materiału od pacjenta z górnych dróg oddechowych,
 • wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów.

Przeczytaj też: Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wypisać receptę pacjentowi?

Warto przypomnieć, że zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego rozporządzenia pielęgniarki, które ukończyły odpowiednie kursy, są uprawnione do wystawiania recept na określone substancje czynne z następujących grup:

 • leki przeciwwymiotne,
 • leki przeciwzakaźne do stosowania miejscowego,
 • ginekologiczne leki przeciwzakaźne,
 • leki stosowane w niedokrwistości,
 • leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach gardła,
 • leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach ucha i zatok,
 • leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczowych,
 • leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach przyzębia i tkanki okostnej,
 • leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach skóry,
 • środki znieczulające działające miejscowo,
 • leki przeciwbólowe,
 • leki anksjolityczne,
 • leki przeciwpasożytnicze,
 • leki rozszerzające oskrzela,
 • witaminy,
 • płyny infuzyjne.

Dodaj komentarz