Obywatelski projekt ustawy o płacach w ochronie zdrowia będzie rozpatrywany na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji sejmowych. Kiedy? Tego jeszcze nie wiadomo.

16 stycznia w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia dotyczącej działalności Agencji Badań Medycznych były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński (PiS), kolejny już raz, złożył wniosek o rozszerzenie programu obrad o rozpatrzenie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jednak i tym razem większość członków Komisji Zdrowia nie zgodziła się na to.

W głosowaniu nad wnioskiem posła Janusza Cieszyńskiego wzięło udział 32 posłów. 19 było przeciw, 13 za, nikt nie wstrzymał się od głosu.

“Pan poseł z taką dość gruntowną cierpliwością na każdym posiedzeniu komisji zgłasza ten wniosek. Ale przypomnę, że nikt inny jak to właśnie pan był wiceministrem zdrowia w czasie, kiedy te projekty trafiały jako obywatelskie do resortu i przez wiele miesięcy państwo ich nie uruchamialiście”

– skomentował przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Dodał, że ta ustawa będzie procedowana na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji – Finansów Publicznych i Zdrowia. Nie wiadomo jednak kiedy do tego wspólnego posiedzenia dojdzie.

Zgodnie z przyjętym przez Komisję Zdrowia w grudniu zeszłego roku harmonogramem prac na pierwsze półrocze 2024 r., rozpatrzenie obywatelskiego projektu wniesionego do Sejmu przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych miało się odbyć w styczniu. Wydaje się to jednak mało prawdopodobne, zważywszy choćby na fakt, że na przyszły tydzień zapowiedziano dalszy ciąg posiedzenia na temat działalności Agencji Badań Medycznych. Udział mają w nim wziąć, podobnie jak 16 stycznia, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Najwyższej Izby Kontroli.

Dodaj komentarz