Projektem ustawy o płacach zajmie się podkomisja nadzwyczajna. 7 lutego ma ona zostać powołana na wspólnym posiedzeniu dwóch sejmowych komisji – Zdrowia i Finansów Publicznych.

Jak już informowaliśmy, na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia 16 stycznia ustalono, że obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zajmą się jednocześnie dwie sejmowe komisje – Zdrowia i Finansów Publicznych. Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz nie podał jednak wówczas terminu tego wspólnego posiedzenia.

Zajrzeliśmy do planu najbliższych posiedzeń Komisji Zdrowia i znaleźliśmy tam informację, że to wspólne posiedzenie odbędzie się 7 lutego o godz. 14.45.

Członkowie Komisji Zdrowia i Komisji Finansów Publicznych zbiorą się jednak tego dnia nie po to, by przyjrzeć się projektowi ustawy, który wniósł do Sejmu Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, ale w celu powołania podkomisji nadzwyczajnej. To ona ma zająć się rozparzeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dodaj komentarz