Pielęgniarstwo ma stres niemalże wpisany w zawód, gdyż ciąży na nim odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. Aby skutecznie sobie z nim radzić, musimy wiedzieć, co jest jego przyczyną. A najczęściej to przeciążenie, wysokie tempo pracy, liczne nadgodziny czy też brak odpoczynku, praca w systemie zmianowym, trudne warunki oraz brak wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników. Ponieważ praca w ochronie zdrowia jest trudna i wymagająca, ważne jest, aby pielęgniarki i pielęgniarze znali techniki radzenia sobie ze stresem, co pomoże chronić własne zdrowie psychiczne.

Oto kilka wskazówek:

1. Rozmawiaj z innymi 

Najważniejszym czynnikiem w radzeniu sobie ze stresem w pracy jest świadomość własnych emocji i potrzeb. Pielęgniarki i pielęgniarze powinni umieć rozpoznać, kiedy czują się przeciążeni emocjonalnie i wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Kluczowym czynnikiem jest tu wsparcie. Warto zorganizować swój własny krąg zaufanych osób, którym można opowiedzieć o swoich trudnościach i zadbać o odzyskanie równowagi. Wsparcie społeczne jest niezwykle ważne w radzeniu sobie ze stresem. Trzeba pielęgnować poprawne relacje z innymi, ale nie “na pokaz”, unikać osądzania, krytykowania, nie narzucać przekonań i wartości, być pomocnym dla innych, pamiętać o zasadach dobrego wychowania oraz być uprzejmym dla innych. Stosując się do tych zasad, można odzyskać równowagę i wewnętrzny dobrostan ale musimy pamiętać, że bycie uprzejmym nie oznacza bycia naiwnym, pobłażliwym, a agresję lub atak na naszą osobę artykułować stanowczo i nie bać się mówić o wyrządzonej nam krzywdzie. Czasem samo “wyrzucenie z siebie” tego, co nas gryzie, pomaga. Takimi osobami, które udzielają nam wsparcia mogą być zaufani współpracownicy, rodzina lub terapeuta. 

2. Panuj nad czasem

Kolejnym aspektem jest umiejętność zarządzania czasem i priorytetami. Pielęgniarki i pielęgniarze często mają do czynienia z wieloma zadaniami naraz, dlatego ważne jest, aby umieć ustalić priorytety i skupić się na najważniejszych zadaniach. Organizacja pracy i planowanie dnia mogą pomóc w zminimalizowaniu stresu i poczucia przytłoczenia.

3. Wykaż się zrozumieniem

Komunikacja z pacjentem i jego rodziną jest nieodzownym elementem zawodu pielęgniarskiego. Niestety jest też bardzo częstym stresorem, bowiem zarówno rodziny pacjentów, jak i samych pacjentów w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, cechuje niestabilność emocjonalna. Nieumiejętny przekaz może zaś prowadzić do konfliktów. Pielęgniarki i pielęgniarze powinni być w stanie jasno i zrozumiale przekazywać informacje, cierpliwie odpowiadać na pytania i wykazywać się empatią. Komunikacja powinna być oparta na szacunku, zrozumieniu i zaufaniu sprawia, że rozmówca również dostosowuje się do ów poziomu, co rozładowuje ewentualne widmo konfliktu. Warto więc być otwartym na pytania i obawy rodziny czy pacjenta, aby pokazać, że jest się realnie zaangażowanym w proces opieki, który przecież wpisany jest w ten zawód.

4. Nabierz dystansu

Ważnym elementem radzenia sobie ze stresem jest również umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami. Empatia to jedno, ale wyznaczenie granic to drugie. Pielęgniarki często spotykają się z pacjentami w trudnych sytuacjach zdrowotnych, a także z ich rodzinami, którzy niosą za sobą różne historie. Towarzyszymy im na etapie dochodzenia do zdrowia, ale także na etapie umierania i śmierci pacjenta. Aby zachować zdrową granicę między sobą a pacjentem, warto wypracować w sobie mechanizm obronny przed zbytnim zaangażowaniem. Pomimo zawodu niosącego pomoc, każdy ma swoje troski i zmartwienia. Zbytnie zaangażowanie emocjonalne może więc prowadzić do stresu, co powoduje ciągłe uczucie napięcia, zmęczenia i wyczerpania ale także doprowadza do szybkiego wypalenia zawodowego. W takich sytuacjach warto skorzystać m.in. z technik radzenia sobie ze stresem, takich jak głębokie oddychanie, medytacja czy rozmowa z innymi członkami zespołu medycznego, aby zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Dodaj komentarz