Od dziś (1 lipca) wzrosło minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia. Podwyżki dotyczą m.in. pielęgniarek i pielęgniarzy, a ich wysokość jest uzależniona od poziomu wykształcenia.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która zakłada coroczną, naliczaną 1 lipca, rewaloryzację minimalnych pensji, najwyższa minimalna płaca dla pielęgniarek i pielęgniarzy wyniesie od 1 lipca 2024 roku ponad 9230,57 zł, a najniższa 6726,15 zł brutto miesięcznie.

O mechanizmie wyliczania minimalnej pensji pisaliśmy tutaj.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2024 roku?

Zgodnie z zakładaną w ustawie rewaloryzacją, od 1 lipca 2024 roku pensje minimalne brutto dla pracowników zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia wynoszą odpowiednio:

  • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45) – 10375,45 zł brutto (wcześniej 9201,92 zł brutto);
  • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1,29) – 9230,57 zł brutto (wcześniej 8186,53 zł brutto);
  • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji (1,19) – 8515,02 zł brutto (wcześniej 7551,92 zł brutto)
  • Stażysta (0,95) – 6797,71 zł brutto;
  • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (1,02) – 7298,59 zł brutto (wcześniej 6473,07 zł brutto);
  • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (0,94) – 6726,15 zł brutto (wcześniej 5965,38 zł brutto);
  • Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny (0,86) – 6153,71 zł brutto (wcześniej 5457,69 zł brutto);
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (1) – 7155,48 zł brutto (wcześniej 6346,15 zł brutto);
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (0,78) – 5581,27 zł brutto (wcześniej 4950 zł brutto);
  • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (0,65) – 4651,06 zł brutto (wcześniej 4125 zł brutto).

Od kwot wynagrodzeń zasadniczych obliczane są dodatki, m.in.: stażowy, za pracę w nocy, za pracę w dni wolne od pracy, za dyżury medyczne.

Dodaj komentarz