Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat, w którym przypomina, że  w obecnym stanie prawnym prowadzenie zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość nie jest dopuszczone. Są tylko dwa wyjątki. Jakie?

W komunikacie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych czytamy, że kształcenie z wykorzystaniem powyższych metod [na odległość – przyp. red.], zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z 4 grudnia 2023 r., mogłoby się odbywać wyłącznie dla kształcenia teoretycznego (wykłady), jeśli zostało przewidziane w programie danego szkolenia / kursu.

Aktualnie tylko dwa z obowiązujących programów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych przewidują kształcenie w formie e-learningu, w ściśle określonym wymiarze:

  • kurs specjalistyczny “Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” część I i część II;
  • kurs kwalifikacyjny “Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek”.

Jak poinformowano, ewentualne zmiany w przedmiotowym zakresie będą dopiero procedowane.

“Organizatorzy kształcenia proponujący lub realizujący szkolenia / kursy z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, poza powyższymi wyjątkami, wprowadzają w błąd pielęgniarki i położne zainteresowane kształceniem lub w nim uczestniczące, jednocześnie naruszając obowiązujące regulacje prawne w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”

– czytamy w komunikacie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Dodaj komentarz