Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych finansowanych ze środków budżetu państwa na rok 2024.

Wykaz priorytetowych specjalizacji został wybrany na podstawie potrzeb pacjentów i rosnącego zapotrzebowania na określone świadczenia w poszczególnych województwach. Szczegółowy wykaz można znaleźć pod linkiem wykaz specjalizacji z podziałem na izby

Jak poinformowano na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, niewskazanie szkoleń specjalizacyjnych przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach wynika z faktu nieuznawania przez pracodawców kwalifikacji pielęgniarek i położnych. Przewodnicząca ORPiP wystąpiła z pismem do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Wojewody Świętokrzyskiego o wskazanie specjalizacji, które ostatecznie będą respektowane przez kierowników podmiotów leczniczych i po ukończeniu których pielęgniarki będą zaszeregowane zgodnie z ustawą o tzw. płacy minimalnej.

Nieuznawanie kwalifikacji osobom posiadającym specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa jest w opinii samorządu pielęgniarek i położnych przejawem dyskryminacji grupy zawodowej wykonującej zawody pielęgniarki i położnej, czego konsekwencją jest pozbawienie pacjentów specjalistycznej opieki.

Dodaj komentarz