Czy po 31 grudnia br. opiekę pielęgniarki i położnej POZ straci ponad 7,7 mln pacjentów? Zdaniem NRPiP jest duża szansa na wykreślenie z ustawy o POZ daty granicznej obowiązywania deklaracji złożonych przez pacjentów do pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń w formie praktyk zawodowych lub podmiotów leczniczych.

Jak już informowaliśmy, powołując się na komunikat zamieszczony na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, z końcem tego roku mogą stracić ważność deklaracje pacjentów złożone do pielęgniarek i położnych POZ działających w formie praktyk zawodowych lub podmiotów leczniczych.

“Opiekę pielęgniarki i położnej POZ utraci 7 704 963 pacjentów objętych opieką 1 587 podmiotów pielęgniarskich i położniczych, które mają podpisany kontrakt z NFZ!”

– alarmowała w marcu Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Kolejny komunikat, opublikowany 4 kwietnia, brzmi już znacznie bardziej optymistycznie. Jak informuje w nim samorząd pielęgniarek i położnych, w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. opieki koordynowanej w POZ, podczas którego przedstawiciel resortu wyraźnie wskazał na potrzebę uregulowania przepisów w ustawie o POZ poprzez wykreślenie daty granicznej funkcjonowania deklaracji złożonych przez pacjentów do pielęgniarek i położnych POZ.

“Sprawę POZ traktujemy priorytetowo”

– podkreśla Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, członek Zespołu do spraw koordynowanej opieki POZ.

Podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia poruszono również inny problem zgłaszany przez środowisko pielęgniarek i położnych – dostępu członków zespołu terapeutycznego do dokumentacji medycznej pacjenta. Ustalono, że Centrum E-Zdrowie dokona analizy i przedstawi wnioski w tym zakresie oraz wskaże, czy będzie możliwość weryfikacji, do których z członków zespołu terapeutycznego pacjent złożył deklarację.

“Dyskusja w Zespole ds. opieki koordynowanej w POZ  dotyczyła również propozycji rozbudowy opieki koordynowanej o kolejne ścieżki oraz określenia roli pielęgniarek i położnych w tych modelach”

– czytamy w komunikacie zatytułowanym “Pielęgniarki i położne w opiece koordynowanej w POZ”, który został zamieszczony na stronie NRPiP.

Dodaj komentarz