Nowe wzory PWZ, czyli dokumentów poświadczających prawo wykonywania zawodu i ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, wprowadza rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2023 r., które czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, konieczność wydania nowego rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie ustawy o aplikacji mObywatel, wprowadzającej przepisy dotyczące określenia dokumentów poświadczających prawo i ograniczone wykonywania zawodu pielęgniarki w postaci dokumentu elektronicznego.

Wzory dokumentów i sposoby ich zabezpieczenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2023 r. określa wzory dokumentów “Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” i “Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki”, wydawanych w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej formatu ID-1 wykonanej z poliwęglanu oraz dokumentu mobilnego, który można będzie pobrać i zapisać na urządzeniu mobilnym w aplikacji mObywatel.

Rozporządzenie określa również szczegółowe rodzaje zabezpieczenia nowych dokumentów przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną.

W przypadku spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej zabezpieczenie przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną mają stanowić:

  1. techniki druku: offset i sitodruk;
  2. dwukolorowe tło giloszowe z efektem reliefu wykonanego w technice druku irysowego;
  3. mikrodruki;
  4. zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym (dwuzakresowej);
  5. zastosowanie farby w polu zdjęcia, aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;
  6. zastosowanie farby irydyscentnej nanoszonej techniką sitodruku.

Wzór “Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki” w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej

Wzór “Ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki” w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej

Elementami zabezpieczającymi dokumentu mobilnego mają być:

  1. hologram w kształcie odpowiadającym godłu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory zmieniają się w wyniku działania użytkownika;
  2. ruchomy element graficzny prezentujący flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. gilosz umieszczony jako tło, w którym kolory zmieniają się w wyniku działania użytkownika;
  4. zabezpieczenie kryptograficzne, polegające na opatrzeniu dokumentu zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, pozwalającą na potwierdzenie ważności, integralności, autentyczności i pochodzenia tego dokumentu.

Wzór “Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki” w postaci dokumentu mobilnego

Wzór “Ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki” w postaci dokumentu mobilnego

Rozporządzenie w sprawie wzorów PWZ i OPWZ jeszcze w formie projektu zostało skierowane do zaopiniowania do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a ta nie zgłosiła do niego żadnych uwag. Wejdzie ono w życie dzień po jego ogłoszeniu, a dokumenty wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki zachowają ważność.

Treść rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów “Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” i “Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” dostępna jest tutaj.

Dodaj komentarz