Nowe pokolenie pielęgniarek wkracza na scenę, gotowe do podjęcia wyzwań i rozwoju w swojej zawodowej karierze. Jednak wejście na rynek pracy, szczególnie w pierwszym roku pracy, może okazać się niełatwym wyzwaniem. Dlatego też, coraz większe znaczenie w pielęgniarstwie zyskują leadership i mentoring, które stanowią kluczowe elementy wsparcia oraz rozwoju dla osób młodych oraz tych, które zmieniają specjalizację.

Co to jest leadership?

Na początku wyjaśnijmy, czy jest leadership, czyli angielskie słowo, oznaczające przywództwo. Jest to pojęcie, zakłada istnienie celu i jego realizację dla danej grupy pracowników, a także lidera, który chce ten cel realizować. Lider będzie przewodził pracownikami celem realizacji nakreślonego celu, motywując i dbając o dobre samopoczucie pracowników, aby uzyskać zakładany wynik.

Co oznacza mentoring?

Mentoring jest zaś budowaniem relacji między mentorem lub nauczycielem, a uczniem. Mentorem zostaje osoba mająca wieloletnie doświadczenie na danym stanowisku i może podzielić się wiedzą z pracownikiem, pomóc mu w rozwijaniu swoich umiejętności oraz motywować go do pracy, pokazywać mu, jak wykorzystywać posiadane umiejętności. W mentoringu mentor nie może okazywać wyższości, czy pouczać. Pracownik zaś nie może bać się mentora. To powinna być relacja partnerska wyłącznie na stopie zawodowej i polegająca na udzielaniu rad w zakresie realizacji konkretnych zadań jak również kształtowaniu ścieżki zawodowej i rozwoju pracownika. 

Młodzi w pielęgniarstwie 

Dla młodych osób w pielęgniarstwie, pierwszy rok pracy to czas intensywnej nauki i przystosowania się do nowych sytuacji oraz wyzwań. Właśnie w tym okresie wartość mentoringu jest nieoceniona. Doświadczenie pielęgniarek i pielęgniarzy, które pełnią rolę mentorów, dzielą się swoją wiedzą i znajomością fachu, pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz dostarczają wsparcie emocjonalne, które w pierwszych chwilach pracy jest kluczowe. Mentorzy mogą również pomóc w budowaniu umiejętności związanych z liderstwem, takich jak zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna czy sprawne podejmowanie decyzji.

Jednak nie tylko młode osoby potrzebują mentorów. Starsze stażem pielęgniarki i pielęgniarze, które zdobyli już bogate doświadczenie w swojej karierze, mogą znaleźć satysfakcję i nowe wyzwania, pełniąc rolę mentorów. Przekazując swoją cenną wiedzę i umiejętność, mogą wspierać rozwój kolejnego pokolenia pielęgniarek. Mentorowanie pozwala również, bardziej doświadczonym w fachu pielęgniarstwa, na kontynuację osobistego rozwoju, kultywowanie umiejętności komunikacyjnych i liderowania oraz przyczynienie się do wzrostu jakości opieki zdrowotnej.

Leadership i mentoring w pielęgniarstwie nabiera nowego wymiaru

Obecnie leadership i mentoring w pielęgniarstwie nabierają nowego wymiaru. Rozwój technologii i zmiany w systemie opieki zdrowotnej stawiają nowe wyzwania przed pielęgniarkami. Istotne jest więc, aby zarówno mentorzy, jak i mentorowani, posiadali zdolności zarządzania zmianą, kreatywność i elastyczność. Leadership w pielęgniarstwie oznacza więc umiejętność adaptacji do nowych sytuacji i kierowania innymi w dynamicznym i wymagającym środowisku.

Podstawa rozwoju i sukcesu pielęgniarek i pielęgniarzy

Prawidłowo zorganizowane programy mentoringu mogą zapewnić solidne podstawy dla rozwoju i sukcesu zarodowego pielęgniarek i pielęgniarzy. Organizacje medyczne i szpitale powinny inwestować w programy mentoringowe, które umożliwią nawiązywanie relacji między mentorami a podopiecznymi oraz wesprą rozwój umiejętności liderowania i profesjonalnego rozwoju. Programy mentoringowe, tam, gdzie są wdrożone, są dobrze oceniane przez mentorów i mentorowanych, jednak niewielu pracodawców ma wdrożone te programy, ale są i tacy, którzy nie słyszeli o takich programach.

Dodaj komentarz