Pierwszy w Polsce Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa powstaje na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W jego strukturze znajdą się trzy katedry: pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego. Obecnie funkcjonują one w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Studenci, którzy wybiorą te kierunki, nowy rok akademicki rozpoczną w październiku 2024 r. już w murach osobnego wydziału. Pielęgniarstwo i położnictwo będzie można studiować także w języku angielskim – poinformowała wrocławska uczelnia.

Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa zwiększy prestiż zawodów

Wydzielenie w strukturze Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pielęgniarstwa i położnictwa oraz ratownictwa medycznego otwiera zdaniem autorów tego pomysłu nowe możliwości rozwoju dydaktycznego i naukowego.

“To niewątpliwy prestiż dla tych kierunków, ale też odpowiedź na dynamicznie rozwijające się potrzeby społeczno-ekonomiczne oraz zmiany na rynku pracy w Polsce. Utworzenie Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa wynika z potrzeby dostosowania systemu edukacyjnego do nowych wyzwań w ochronie zdrowia, w tym przejścia od opieki medycznej do promocji zdrowia i prewencji chorób, rosnącego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną oraz rozwoju technologii medycznych”

– mówi prof. Izabella Uchmanowicz, kierownik Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, której rektor tej uczelni powierzył zadanie uruchomienia nowego wydziału.

Jak podkreśla prof. Izabella Uchmanowicz, w ostatnich latach dokonała się ewolucja roli pielęgniarstwa i położnictwa w kontekście opieki zdrowotnej. Te zawody, zdobywając coraz większe zaufanie społeczne, otwierają przed profesjonalistami szerokie perspektywy rozwoju kariery. Pielęgniarki i położne nie tylko stanowią fundament systemu opieki zdrowotnej, ale również są nieodłącznym elementem zespołów wielodyscyplinarnych, które leżą u podstaw skoordynowanej opieki. Ich wkład jest kluczowy nie tylko w sferze POZ, ale również w obszarach specjalistycznych, takich jak kardiologia czy neurologia.

Pielęgniarki, dzięki bliskiemu i bezpośredniemu kontaktowi z pacjentami oraz wysokiemu stopniowi zaufania, odgrywają również fundamentalną rolę w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej. Tymczasem rozwój i zmieniające się obowiązki w zakresie położnictwa i ratownictwa medycznego pociągają za sobą konieczność adaptacji systemów edukacyjnych, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom współczesnej opieki zdrowotnej.

Studia na Wydziale Pielęgniarstwa i Położnictwa rozpocznie 500 studentów

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu planuje przyjąć na Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa w nowym roku akademickim ponad 500 nowych studentów. Łącznie z wcześniejszymi rocznikami studiować tu będzie ponad 1 tysiąc osób. Na studiach English Division zaplanowano 30 miejsc. Prof. Izabella Uchmanowicz podkreśla, że decyzja o podjęciu studiów na tym wydziale to krok w stronę zawodu z przyszłością.

“Zawód pielęgniarki czy położnej to nie tylko szansa na dobrze płatną pracę. Możliwości, jakie otwiera przed absolwentami ta ścieżka kariery, są naprawdę szerokie i różnorodne”

– zauważa prof. Izabella Uchmanowicz.

I podkreśla, że praca w zawodach pielęgniarki i położnej może wykraczać poza tradycyjne role w szpitalach czy POZ.

“Kariera w pielęgniarstwie czy położnictwie może przybrać wiele form – od samodzielnej praktyki, przez zarządzanie zespołami, aż po zaangażowanie w badania naukowe. Zawód ten, mimo że wymagający i obarczony dużą odpowiedzialnością, przynosi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia”

– mówi prof. Izabella Uchmanowicz.

Sama również jest przykładem wychodzenia poza tradycyjne ramy zawodu. Osiągnęła pozycję jednej z najbardziej renomowanych ekspertek w zakresie kardiologii na arenie międzynarodowej. Jej dorobek naukowy, obejmujący ponad 300 publikacji, wyznacza standardy w tej dziedzinie i przyczynia się do rozwoju wiedzy medycznej, co potwierdza jej obecność w prestiżowym gronie 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców 2022 roku.

“Nasz zespół dydaktyczny skupia w sobie wybitnych specjalistów, którzy nie tylko osiągnęli znaczące sukcesy naukowe, ale także aktywnie uczestniczą w pracach towarzystw naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Dzięki temu nasi studenci mogą liczyć na edukację na najwyższym poziomie, co zapewnia im solidne fundamenty do rozwoju zawodowego i osiągania własnych sukcesów w przyszłości”

– mówi prof. Izabella Uchmanowicz.

Komentarze

  • Bogumiła
    Posted 4 maja 2024 15:46 0Likes

    Gratulacje dla nowego Wydziału. Chcialam jednak nadmienić że wcześniej funkcjonował również samodzielny Wydział Pielęgniarstwa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ( jako drugi w Polsce po Lublinie). Rozpoczął działalność w 1974 roku. Aby dostać się na studia należało zdać egzamin z anatomii i pielęgniarstw. Był wymagany 3 letni staż pracy w zawodzie pielegniarki / położnej. Było 8 osób na jedno miejsce. Na pierwszym roczniku kształciły się również dwie położne. Mieliśmy wspaniałych wykładowców. Pozdrawiam wszystkie absolwentki z rocznika 1978.

    • - Akceptuję*

Dodaj komentarz