Prezydent Andrzej Duda ustalił datę wyborów do Sejmu i Senatu na 15 października 2023 roku, co pozytywnie zaopiniowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Wybory zostaną połączone z referendum. Padną w nim cztery pytania:

  • Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?;
  • Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?;
  • Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
  • Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? 

Każdy wyborca otrzyma trzy karty do głosowania: z listą kandydatów do Sejmu, Senatu oraz z pytaniami referendalnymi. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy. Referendum jest wiążące dla rządzących gdy weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Dodaj komentarz