“Jesteście zawodem, który z niezwykłą determinacją, konsekwentnie dąży do tego, aby jego znaczenie, prestiż i kompetencje były coraz większe. Mam nadzieję, że będę mogła wam w tym procesie towarzyszyć, wspierać was, a może czasem również inspirować” – powitała pielęgniarki, pielęgniarzy i położne zgromadzone w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Od wczoraj (16 maja) odbywa się tam dwudniowa międzynarodowa konferencja “Zaawansowana praktyka pielęgniarek i położnych wartością dla pacjenta, systemu i płatnika” z udziałem około 500 przedstawicieli obu zawodów z Polski i zagranicy.

Odnosząc się do tytułu konferencji, Izabela Leszczyna stwierdziła, że idealnie opisuje on fundamentalne zadanie, jakie stoi dzisiaj przed systemem ochrony zdrowia.

“Mówimy o zmianach demograficznych, epidemiologicznych, zmianach, które rysują nam nowy obraz potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Te trochę inne potrzeby sprawiają, że to pielęgniarki stają się fundamentem opieki nad pacjentem. Trudno mówić dzisiaj o nowoczesnym systemie ochrony zdrowia bez zaawansowanej praktyki pielęgniarek i położnych. Zaawansowana praktyka to nie tylko większe umiejętności i kompetencje kliniczne, ale również umiejętność zarządzania procesem opieki nad pacjentem i coś, co jest mi szczególnie bliskie – edukacja. Edukowanie pacjenta, jego rodziny, medycyna prewencyjna, profilaktyka, promowanie zdrowego stylu życia – kto zrobi to lepiej niż pielęgniarka?”

– podkreśliła ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Są pieniądze z KPO na podnoszenie kwalifikacji i nowe technologie

W opinii Izabeli Leszczyny nowe wyzwania oraz dokonujące się zmiany demograficzne i epidemiologiczne mogą się przełożyć na wzrost prestiżu zawodu pielęgniarek i położnych. Mówiąc o tym, pani ministra użyła sformułowania “naszego zawodu”, za co została nagrodzona gromkimi brawami. Oklaski wybrzmiały również, kiedy wspomniała, że są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na inwestycje w kapitał ludzki (w tym podnoszenie kwalifikacji) i nowe technologie (np. sztuczna inteligencja, telemedycyna, aplikacje mobilne), które mogą ułatwić pracę pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym. A dla młodych ludzi będą zachętą do związania swojej przyszłości z pielęgniarstwem i położnictwem.

Izabela Leszczyna przypomniała o podwyżkach od 1 lipca i toczących się w Ministerstwie Zdrowia pracach dotyczących wprowadzenia urlopu na poratowanie zdrowia dla pielęgniarek i położnych. Dzięki niemu np. pielęgniarki, które pracują już długo w zawodzie, mogłyby trochę odpocząć i wrócić potem w pełni sił do pracy.

“To nie tylko ukłon w waszą stronę, ale również myślenie ekonomiczne o korzyściach płynących z tego rozwiązania dla płatnika i systemu”

powiedziała Izabela Leszczyna.

Ministra zdrowia pochwaliła się “receptą na zaawansowaną praktykę pielęgniarek i położnych”, którą otrzymała w trakcie konferencji. W rubryce data realizacji od dnia wpisano: im szybciej, tym więcej korzyści. Zadeklarowała, że będzie wspierać środowisko w promowaniu i utrwalaniu nowej, bardzo prestiżowej i bardzo ważnej roli pielęgniarki, która nie jest pomocą dla lekarza, ale partnerem w zespole diagnostyczno-terapeutycznym.

“Jesteście zawodem, który z niezwykłą determinacją, konsekwentnie dąży do tego, aby jego znaczenie, prestiż i kompetencje były coraz większe. Mam nadzieję, że będę mogła wam w tym procesie towarzyszyć, wspierać was, a może czasem również inspirować” – powitała pielęgniarki, pielęgniarzy i położne zgromadzone w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Zaawansowana praktyka: jak wykorzystać kompetencje z korzyścią dla pacjenta, płatnika i systemu?

Opierając się na doświadczeniach i rozwiązaniach systemowych wprowadzonych w różnych krajach Unii Europejskiej, uczestnicy gdańskiej konferencji zastanawiają się, jak wykorzystać szerokie kompetencje pielęgniarek i położnych z korzyścią dla polskich pacjentów, Narodowego Funduszu Zdrowia (płatnika) i systemu ochrony zdrowia.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podzieliła się swoimi wspomnieniami sprzed roku, kiedy zrodził się pomysł zorganizowania konferencji, na której pielęgniarki i pielęgniarze z Polski mogliby podzielić się swoimi doświadczeniami z koleżankami i kolegami z Europy, a jednocześnie zasięgnąć od nich wiedzy na temat realizowanej już z powodzeniem w wielu krajach zaawansowanej praktyki. Przypomniała, że w nowelizowanej obecnie ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej będzie zapis o kompetencjach pielęgniarki zaawansowanej praktyki.

Jak podkreśliła szefowa samorządu pielęgniarek i położnych, pielęgniarstwo przeszło bardzo długą drogę i nie można go porównywać z tym, co było jeszcze kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat temu.

“To nie do uwierzenia, jak zmieniła się nasza grupa zawodowa, jak zmienił się wykonywany przez nas zawód. Chcę jednak wyraźnie powiedzieć, że te dynamiczne zmiany nie dzieją się obok nas, my musimy się w nie zaangażować. Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja wesprze nas i pomoże nam w naszej pracy, natomiast my musimy poznać nowe wyzwania, zmierzyć się z nimi i odnaleźć się w nowej rzeczywistości”

powiedziała Mariola Łodzińska.

Prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann, prorektor ds. jakości kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wyraziła przekonanie, że zaawansowana praktyka pielęgniarek i położnych, która jest tytułem konferencji, jest jednym z kluczowych rozwiązań mających przyczynić się do rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce i rozwiązania wielu jego problemów.

“Zaawansowana praktyka stanowi odpowiedź na wiele wyzwań. Wśród nich jest utrudniony dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych, a także przeciążenie lekarzy pracą, przez co pacjenci długo czekają na specjalistyczną poradę i opiekę”

– powiedziała prof. Agnieszka Zimmermann.

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jak stwierdziła z dumą prof. Agnieszka Zimmermann, pracują liderki i liderzy zmian – wspaniałe pielęgniarki, pielęgniarze, położne i położni, osoby, które poświęcają się dla nauki i dydaktyki, są wzorem naukowców i dostarczają dla całego systemu ochrony zdrowia twarde dowody naukowe wskazujące na to, jak ważny jest obszar zaawansowanej praktyki pielęgniarek i położnych.

“Wśród naszej kadry są konsultantki wojewódzkie i krajowe, osoby, które z zaangażowaniem oddają się pracy na rzecz towarzystw naukowych i organizacji międzynarodowych”

– powiedziała prof. Agnieszka Zimmermann.

Strategiczne kierunki rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa

W trakcie wczorajszych sesji, z udziałem gości z zagranicy dyskutowano m.in. na temat strategicznych kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa na świecie i rozwiązań prawnych, na których oparta jest preskrypcja pielęgniarska w UE (na przykładzie Hiszpanii, Irlandii i Polski). Wymieniano się doświadczeniami z realizacji zaawansowanej praktyki pielęgniarek i położnych.

Dziś (17 maja) ciąg dalszy rozważań na temat aspektów prawnych wdrożenia zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej i położniczej oraz kompetencji osób, które mogą taką praktykę wykonywać.

Na zakończenie konferencji przewidywana jest debata, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy zaawansowana praktyka i preskrypcja pielęgniarska odpowiadają na potrzeby pacjentów, systemu i płatnika.

Organizatorami konferencji “Zaawansowana praktyka pielęgniarek i położnych wartością dla pacjenta, systemu i płatnika” są Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Odbywa się ona pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Prezydenta Miasta Gdańska.

Dodaj komentarz