Jak zapewnia minister zdrowia Izabela Leszczyna, kierowany przez nią resort nie zamierza rezygnować z obywatelskiego projektu ustawy podwyżkowej. Jutro (11 kwietnia) w Sejmie odbędzie się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, na którym przedstawione zostanie stanowisko Ministerstwa Zdrowia.

W miniony poniedziałek odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia i pracowników kilku departamentów Ministerstwa Zdrowia. Jak poinformowała minister Izabela Leszczyna, zapytana o pielęgniarski projekt ustawy podwyżkowej podczas dzisiejszej (10 kwietnia) konferencji prasowej dotyczącej in vitro, na spotkaniu tym analizowano dane dotyczące wynagrodzenia różnych grup pielęgniarek według tabeli wynagrodzeń. Zostały one dostarczone przez NFZ i Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

“W mojej ocenie, i mówiłam to od początku, rozbieżność między grupą drugą, piątą a szóstą jest zbyt duża i będziemy chcieli tę przestrzeń spłaszczyć. A w tej chwili wyliczamy, jaki będzie koszt wynagrodzeń w tym roku dla wszystkich pracowników medycznych, wynikający ze wzrostu o prawie 13 procent, co znaczy, że przeznaczymy na to ponad 15 miliardów złotych”

– powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Jak przypomniała, projekt budżetu na 2024 rok był złożony przez poprzedni rząd. Obecny wprowadził do niego pewne poprawki związane z wyborczymi zobowiązaniami “Koalicji 15 października” wobec m.in. nauczycieli i pracowników sfery budżetowej, a i tak — jak podkreśliła szefowa resortu zdrowia — wzrost zarobków pracowników medycznych jest w tym roku znaczący.

“NFZ musi znaleźć te ponad 15 miliardów, natomiast nie mamy środków, żeby zabezpieczyć dodatkową podwyżkę w tym roku. I to powinno być zrozumiałe dla wszystkich. Co nie znaczy, że nie pracujemy nad tą ustawą”

– stwierdziła minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Jak dodała, w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej [do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – dop. red.] stanowisko Ministerstwa Zdrowia zaprezentuje wiceminister Marek Kos.

“Zapewniam środowisko pielęgniarek, że jest to dla nas niezwykle ważne, ale nie ukrywam – trudne zagadnienie”

– podsumowała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Dodaj komentarz