Pielęgniarki szkolne nie dostaną podwyżek, bo nie są zatrudniane przez dyrektorów szkół, a co za tym idzie, nie są pracownikami szkoły – brzmi odpowiedź resortu edukacji na interpelację poselską.

Złożyła ją 6 stycznia 2024 r. posłanka Joanna Wicha (Nowa Lewica), pielęgniarka i członkini Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Zapytała resort edukacji m.in. o to, czy pielęgniarki szkolne skorzystają na podwyżce 30 proc. w szkołach? Przypomniała, że pielęgniarki pracujące w szkołach to kolejna grupa w zawodzie, gdzie zarobki są radykalnie niższe niż pielęgniarek pracujących w placówkach medycznych z tym samym wykształceniem i na podobnym stanowisku. Jest przekonana, że organizując na nowo medycynę szkolną, nie wolno rezygnować z pielęgniarek w szkole.

“Obecność pielęgniarki, do której mogą udać się uczennice i uczniowie, nierzadko pozwala na wyrównanie szans wśród uczniów i zapewnienie podstawowej edukacji oraz profilaktyki zdrowotnej, a także szczepień wśród tych uczniów, w których domach ta kwestia jest zaniedbana. Średnia wieku pielęgniarek szkolnych to dzisiaj 57 lat – to już bardzo blisko wieku emerytalnego”

– przypomniała posłanka Joanna Wicha.

W odpowiedzi na je interpelację sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Henryk Kiepura wyjaśnił, że pielęgniarki szkolne nie są zatrudniane przez dyrektorów szkół, a co za tym idzie, nie są pracownikami szkoły, dlatego nie obejmie ich wzrost wynagrodzenia o 30 proc. 

“Dyrektorzy podpisują umowę z Zakładami Opieki Zdrowotnej, a te oddelegowują swoich pracowników do szkół. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078), opieka ta finansowana jest ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak więc pielęgniarki sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami nie są pracownikami pedagogicznymi, w związku z czym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli nie obejmą tej grupy pracowników”

– odpowiedział na interpelację poselską wiceminister edukacji Henryk Kiepura.

Dodaj komentarz