Komisja Europejska w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) opublikowała (12 grudnia 2023 r.) pierwszą wersję unijnej listy leków o krytycznym znaczeniu. Są na niej leki wymagające nieprzerwanych dostaw. W zapewnieniu dostępu do nich ma pomóc Sojusz na rzecz Leków Krytycznych.

Przy tworzeniu pierwszej wersji listy leków o krytycznym znaczeniu wzięto pod uwagę dwa kryteria: ciężkość choroby oraz dostępność leków alternatywnych. Wykaz będzie co roku poddawany przeglądowi i aktualizowany.

Potrzebny jest Sojusz na rzecz Leków Krytycznych

Aby zapewnić dostęp do leków o krytycznym znaczeniu, Komisja Europejska zamierza powołać Sojusz na rzecz Leków Krytycznych. Ma się on zająć koordynowaniem zamówień publicznych na te leki na szczeblu UE, zwiększeniem zdolności Europy do ich produkcji, dywersyfikacją dostaw, opracowaniem wspólnego strategicznego podejścia do gromadzenia zapasów leków w UE i pomocą w wykorzystaniu finansowania unijnego i krajowego tych zadań.

Działający w strukturze Komisji Europejskiej Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) zaprosił do tworzącego się Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych wszystkie zainteresowane strony, aby w ramach współpracy między Komisją Europejską, rządami krajowymi, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim przygotować konkretne działania i możliwe rozwiązania polityczne w kwestii niedoborów leków o krytycznym znaczeniu w UE.

Jedną z organizacji, które zgłosiły już chęć przystąpienia do Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych, są Krajowi Producenci Leków. W pełni popierają oni inicjatywę mającą na celu zapobieganie niedoborom leków krytycznych na terenie Unii Europejskiej.

“Mamy nadzieję, że nasz rząd również zaangażuje się w prace Sojuszu, bo Polska to piąty pod względem wielkości rynek leków w Unii Europejskiej, również zagrożony brakami. Poza tym nasz przemysł farmaceutyczny posiada niewykorzystany potencjał, który powinien współuczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa lekowego Europy”

– informuje Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. 

Jak podkreśla Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia, Sojusz na rzecz Leków Krytycznych będzie opierać się na doświadczeniach innych sojuszy UE, które zajmują się poważnymi wyzwaniami przemysłowymi, m.in. na rzecz baterii, chipów i surowców krytycznych.

“Kolejnym krokiem po opracowaniu listy leków o krytycznym znaczeniu, o które zabiegali Krajowi Producenci Leków, musi być przygotowanie i wprowadzenie kompleksowego mechanizmu wsparcia produkcji substancji farmaceutycznych i leków w Europie. Ze względu na konkurencyjność cenową produktów spoza Europy, konieczne będą dotacje bezpośrednie dla produkujących w UE, preferencje w przetargach na zamówienia publiczne, zakupy interwencyjne UE, nałożenie na europejskie firmy farmaceutyczne obowiązku zakupu europejskich substancji do ich produkcji lub posiadania określonego odsetka europejskich leków i ich składników na stanie, oraz wspólne europejskie zakupy leków wytwarzanych w Unii”

– wyjaśnia Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

Do Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych mogą przystąpić pracownicy ochrony zdrowia

Sojusz na rzecz Leków Krytycznych jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i organizacji, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych oraz ich agencji, partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, pracowników ochrony zdrowia, pacjentów, konsumentów, a także innych grup zainteresowanych stron, organów i agencji UE. Komisja Europejska rozpocznie prace wiosną i opublikuje swoje pierwsze zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć, aby poprawić podaż leków o krytycznym znaczeniu. 

Dodaj komentarz