MATERIAŁ PARTNERA

Opieka długoterminowa domowa stanowi kluczowy obszar opieki zdrowotnej, który często jest niezauważany, ale niezmiernie istotny. Pielęgniarki pełnią w nim kluczową rolę, świadcząc kompleksową opiekę w warunkach domowych pacjentom wymagającym całodobowej opieki. Ich praca jest wyjątkowa i wymaga nie tylko zaawansowanych umiejętności klinicznych, ale także empatii, cierpliwości i gotowości do podejmowania trudnych decyzji.

Różnorodność zadań pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej

Pielęgniarka opieki długoterminowej jest nieocenionym członkiem zespołu opieki zdrowotnej. Jej zadania są różnorodne i obejmują nie tylko monitorowanie stanu zdrowia pacjenta (pacjentów przewlekle chorych wymagających całodobowej opieki, w tym pacjentów wentylowanych mechanicznie), ale także wsparcie psychiczne, edukację pacjenta i jego rodziny, a także koordynację opieki wielodyscyplinarnej. Często są odpowiedzialne za przygotowywanie planów opieki, zarządzanie lekami oraz udzielanie porad związanych z codziennymi aktywnościami życiowymi.

Praca pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej a życie prywatne

Praca pielęgniarki w opiece długoterminowej daje wiele możliwości poukładania sobie życia rodzinnego. Pielęgniarka przychodzi do pacjenta pomiędzy 8.00 a 20.00, minimum 4 razy w tygodniu, ale to ona ustala z rodziną pacjenta, czy będą to godziny poranne, czy wieczorne. Wspólnie decydują, kiedy pacjent potrzebuje największej pomocy. Dzięki temu może dostosować swój grafik do sytuacji domowej.

Obowiązki pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej

Obowiązki pielęgniarki opieki długoterminowej domowej zostały określone w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Wśród nich wyróżnia się przede wszystkim wykonywanie świadczeń leczniczych, higienicznych i pielęgnacyjnych.

Ponadto do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej domowej należą:

 • ocenianie bólu i ogólnego stanu pacjenta;
 • edukowanie pacjenta oraz jego rodziny;
 • usprawnianie ruchowe przewlekle chorych;
 • stosowanie udogodnień przyłóżkowych.

Świadczenia lecznicze, które wykonuje pielęgniarka w opiece długoterminowej domowej

W zakresie świadczeń leczniczych do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej domowej należy m.in.:

 • przygotowywanie chorego do badań diagnostycznych;
 • udzielanie pierwszej pomocy, gdy zachodzi taka potrzeba;
 • usuwanie szwów;
 • opatrywanie ran;
 • zmiana opatrunków;
 • podawanie leków różnymi drogami;
 • zakładanie lub wymiana cewnika.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej a świadczenia higieniczno-pielęgnacyjne

Rolą pielęgniarki jest również angażowanie i edukowanie rodziny na temat poprawnego wykonywania czynności higienicznych. Do zadań związanych z pielęgnacją pacjenta należą m.in.:

 • planowanie opieki pielęgnacyjnej;
 • karmienie pacjentów z zastosowaniem różnych technik, w tym analizowanie ich diety;
 • pielęgnowanie i nadzorowanie miejsca wkłuć dożylnych;
 • pielęgnowanie ran powstałych w wyniku odparzeń, odleżyn;
 • pomaganie w stosowaniu oraz utylizowaniu wyrobów medycznych;
 • planowanie opieki lekarskiej.

Emocjonalne podejście do pacjenta

Praca pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej wymaga zarówno umiejętności medycznych, jak i emocjonalnej i fizycznej wytrzymałości. Pielęgniarki w swojej pracy spotykają się z trudnymi sytuacjami, związanymi z chorobą terminalną, niepełnosprawnością czy procesem starzenia się. Długotrwała obecność przy pacjencie i jego rodzinie rodzi głębokie relacje pomiędzy stronami. Pielęgniarka, poprzez swoją obecność, zapewnia bezpieczeństwo zarówno pacjentowi, jak i jego rodzinie. Emocjonalne podejście do tej pracy daje pielęgniarce wiele możliwości i sprawia, że jest ona nie tylko obowiązkiem, ale też przyjemnością.

Współpraca z rodziną pacjenta

Pielęgniarki w ramach opieki długoterminowej opiekują się pacjentem, ale też współpracują z jego rodziną, która odgrywa bardzo istotną rolę zwłaszcza w sytuacji, gdy komunikacja z pacjentem jest ograniczona. Edukacja dotycząca choroby, planu opieki i codziennych procedur jest kluczowa dla zapewnienia skutecznej opieki. Pielęgniarka pełni również rolę mediatora między pacjentem a rodziną, pomagając im w zrozumieniu i akceptacji zmian zdrowotnych oraz dostarczając wsparcia emocjonalnego.

Możliwości w opiece długoterminowej domowej

Opieka długoterminowa to obszar, który stale ewoluuje wraz z postępem medycyny i zmieniającymi się potrzebami społecznymi. Pielęgniarki pracujące w opiece długoterminowej domowej mają możliwość ciągłego podnoszenia swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach doskonalących czy zdobywanie specjalistycznych certyfikatów. Dynamiczny charakter opieki długoterminowej stawia przed nimi wyzwania, ale też daje możliwość rozwijania się zawodowo i przyczyniania się do postępu w opiece zdrowotnej.

Warto podkreślić, że praca pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej to nie tylko wyzwanie. To także wyjątkowa szansa na wprowadzenie pozytywnych zmian w życiu pacjentów i ich rodzin. Jest to praca wymagająca oddania, pasji i gotowości do nauki, a jednocześnie dająca ogromną satysfakcję z możliwości niesienia pomocy potrzebującym.

Praca w opiece długoterminowej jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji. Mam różnych pacjentów, stykam się na co dzień z różnymi chorobami i różnymi wyzwaniami, ale mam też wiele różnych możliwości

– mówi Joanna Grobert-Straszak, pielęgniarka pielęgniarskiej opieki długoterminowej w BetaMed.

Dodaj komentarz