Wybór zawodu pielęgniarki i pielęgniarza to wybór profesji, przed którą stawiane są coraz bardziej odpowiedzialne i nowe zadania. Posiada ona własną pragmatykę zawodową – ustawę o zawodach pielęgniarki, która określa regulacje prawne ustawowego zakresu wykonywania, nabycia i utraty prawa wykonywania zawodu. Jednocześnie ten niezastąpiony zawód, w dziedzinie opieki zdrowotnej, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu kompleksowej pomocy pacjentom. Jest on nie tylko satysfakcjonujący, lecz także pełen pasji i spełnienia, choć jest on nierzadko wyzwaniem w zakresie kompetencji i postępowania wedle z norm prawnych i etycznych. To tylko kilka powodów, dla których warto wykonywać tak istotną profesję jaką właśnie jest pielęgniarstwo.

1. Pielęgniarki ratują życie innym 

Współczesna pielęgniarka jest profesjonalistką, która samodzielnie zapewnia swoją pomoc w zakresie promowania zdrowia, zapobiegania chorobom i przywracania zdrowia. 

Kształtuje współpracę z pacjentem, jego rodziną i grupami społecznymi, którym zapewnia swoją pomoc, podejmując działania na rzecz podnoszenia jakości i efektywności pielęgnowania. Osoby wykonujące ten zawód mają wpływ na zdrowie i dobrostan pacjentów poprzez planowanie i sprawowaniu opieki nad pacjentem, rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta, ale również zapewnienie wsparcia emocjonalnego oraz zrozumienia. Jako członkowie zespołu terapeutycznego pielęgniarki i pielęgniarze, samodzielnie udzielają świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i medycznych czynności ratunkowych. Co najważniejsze – mają możliwość wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu innych ludzi, co jest niezwykle budujące i bez dwóch zdań jest pasją, która powołuje do tego zawodu.

2. Zawód pielęgniarki/pielęgniarza to wieloaspektowa praca

Zawód pielęgniarki i pielęgniarza oferuje wiele możliwości rozwoju. Można pracować w różnych dziedzinach, m.in.:  

 • w podmiotach opieki zdrowotnej (oddziały szpitalne, poradnie, POZ)
 • domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo – pielęgnacyjnych
 • w żłobkach
 • znaleźć zatrudnienie i pełnić funkcję na stanowisku perfuzjonisty
 • zatrudnić się w organach administracji publicznej, które nadzorują ochronę zdrowia
 • pełnić służbę na stanowiskach w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • pełnić służbę na stanowiskach w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej
 • sprawować funkcję z wyboru w samorządzie pielęgniarek i położnych oraz związkową poza zakładem pracy
 • uczyć zawodu pielęgniarki i położnej oraz innych zawodów medycznych
 • prowadzić prace naukowo – badawcze w zakresie pielęgniarstwa

Daje to możliwości specjalizacji w obszarze, który najbardziej odpowiada zainteresowaniom przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. W zależności od upodobań i umiejętności swoje miejsce można znaleźć w różnych sektorach ochrony zdrowia i Administracji Publicznej obejmującej nadzór nad ochroną zdrowia. Taka różnorodność otwiera wiele dróg kariery i pozwala dostosować pracę do preferencji i chęci rozwoju. 

3. Stabilność w zawodzie pielęgniarskim

Pielęgniarki oraz pielęgniarrze są niezwykle potrzebni i poszukiwani na rynku pracy. Wręcz niezastąpieni. W dodatku, zdobywanie umiejętności i doświadczenia w tej profesji, daje pewność stabilnego zatrudnienia oraz szanse rozwoju kariery. Ponieważ fach ten postrzegany jest jako jeden z najważniejszych, bez którego ochrona zdrowia nie będzie w stanie prawidłowo funkcjonować, wchodząc do zawodu, zyskuje się gwarancję na to, że nie on zniknie, zarówno ze ścieżki praktycznej jak i akademickiej. 

4. Pielęgniarki i pielęgniarze mają możliwość nauki i rozwoju

Zawód ten wbrew pozorom pozostawia wiele możliwości późniejszej pracy. Już podczas nauki, można zdecydować się na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa mającego zastosowanie w ochronie zdrowia takich jak:

 1. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek 
 5. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
 6. Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze 
 7. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek 
 9. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
 10. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
 11. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
 12. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
 13. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 14. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
 15. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
 16. Pielęgniarstwo rodzinne 
 17. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

Praca pielęgniarki to nie tylko codzienna pomoc pacjentom, ale również możliwość udziału w badaniach naukowych i innowacjach medycznych. Wraz z postępem technologicznym, rozwojem medycyny, pojawiają się nowe metody leczenia oraz procedury, które wymagają nieustannej potrzeby nauki wraz z doskonaleniem swoich umiejętności. Istnieje wiele specjalizacji czy kursów, które torują zdobywanie nowych kwalifikacji i poszerzanie wiedzy. Naukę można kontynuować na wyższych poziomach, takich jak studia magisterskie czy doktoranckie, aby rozwijać się akademicko. 

5. Satysfakcja z pomocy i ratowania życia ludziom

Zawód pielęgniarki to odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta, pełen wyzwań. Codziennie staje się w obliczu różnych sytuacji czy problemów zdrowotnych, które wymagają szybkiego myślenia i podejmowania decyzji. Gotowość, elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb pacjentów, to bardzo przydatne cechy w tym zawodzie. Jednakże, obserwując poprawę stanu zdrowia pacjentów oraz ich wdzięczność za wykonaną pracę, można doświadczyć ogromnej satysfakcji zawodowej. Jest to niezwykły przywilej wiedząc, że wykonywana praca naprawdę potrafi zmieniać życie innym ludziom i przynosić im ulgę w trudnych chwilach. Daje to poczucie spełnienia i motywację do dalszego działania.  

Wybór pielęgniarstwa to nie tylko kariera, to profesja, która daje możliwość realnego wpływu na drugiego człowieka, rozwijania się w wielu specjalizacjach, stabilność zawodowa, a także wyzwania i satysfakcja. Jest to profesja pełna oddania, empatii i odpowiedzialności, niebywale potrzebna i cenna w dzisiejszych czasach.

Komentarze

 • Szukarki.pl
  Posted 29 maja 2024 16:31 0Likes

  Pouczająca lektura! Doceniam szczegółowość i dokładność. Szkoda tylko, że niektóre fragmenty są zbyt techniczne dla laików. Mimo to, świetne źródło wiedzy!

  • -

Dodaj komentarz