Na ostatnim (11-13 czerwca) posiedzeniu Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych powołała 13-osobowy zespół ekspertów, którzy mają być dla niej cennym wsparciem merytorycznym w pracach legislacyjnych.

“W obliczu licznych prac legislacyjnych, związanych m.in. z propozycjami zmian kształcenia przeddyplomowego oraz planami wprowadzenia Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej zespół ekspertów stanowi cenne wsparcie merytoryczne dla działania Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych”

– czytamy na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W gronie ekspertów znaleźli się:

 1. prof. dr hab. Maria Kózka z Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ;
 2. prof. dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, kierownik Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 3. prof. dr hab. Agnieszka Gniadek, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 4. prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz, Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
 5. prof. dr hab. Joanna Rosińczuk, kierownik Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
 6. dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, kierownik Zakładu Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 7. dr hab. n. o zdr. Dorota Kilańska, Zakład Koordynowanej Opieki, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 8. dr hab. n. o zdr. Matylda Sierakowska, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 9. dr hab. n. o zdr. Grażyna Bączek, dyrektor ds. położnych i pielęgniarek Szpitala św. Zofii w Warszawie, kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 10. dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 11. dr hab. n. o zdr. Dariusz Bazaliński, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 12. dr n. o zdr. Beata Skokowska, Zakład Praktyki Pielęgniarskiej, Katedra Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
 13. dr hab. n. o zdr. Lena Serafin, adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dodaj komentarz