Przedstawicielki Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych spotkały się z minister zdrowia Izabelą Leszczyną, aby jednym głosem porozmawiać o najważniejszych problemach środowiska.

Spotkanie odbyło się w mijającym tygodniu w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej w Warszawie z udziałem Marioli Łodzińskiej, prezeski Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Krystyny Ptok, przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Obie panie rozmawiały z minister Izabelą Leszczyną o najważniejszych dla środowiska problemach do rozwiązania, w tym m.in. o:

  • kompetencjach i rozwoju;
  • urlopach dla poratowania zdrowia;
  • opiece długoterminowej;
  • wsparciu rozwoju kompetencji dla położnych;
  • praktyce POZ dzisiaj i po 1 stycznia 2025 roku;
  • kształceniu podyplomowym;
  • opiece okołoporodowej i kompetencjach położnych;
  • roli pielęgniarek szkolnych;
  • cyfryzacji;
  • normach zatrudnienia, szczególnie w psychiatrii, i obsadach na salach porodowych.

“Przedstawiłyśmy propozycję zmian i rozwiązań. Z czym wyszłyśmy? Z konkretnym placem prac i spotkań roboczych nad rozwiązaniem wielu kwestii, o których będziemy informować o kolejnych postach”

– czytamy na profilu fejsbukowym Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Dodaj komentarz