Nowe badanie opublikowane w “International Journal of Nursing Studies” pokazuje, jakie są konsekwencje niedoboru pielęgniarek. Wykazało ono, że w szpitalach, w których przed pandemią chronicznie brakowało personelu pielęgniarskiego, pacjenci z COVID-19 umierali częściej.

To jedno z pierwszych badań, które dokumentuje zagrożenia dla zdrowia publicznego wynikające z przyzwolenia na racjonowanie opieki pielęgniarskiej w wielu amerykańskich szpitalach. Przeprowadzili je naukowcy z Center for Health Outcomes and Policy Research (CHOPR) w University of Pennsylvania School of Nursing (Penn Nursing).

“W 2020 roku mniej więcej jedna na trzy osoby, które były hospitalizowane z powodu COVID-19, zmarła w ciągu 30 dni od przyjęcia. Nasze badanie wykazało, że prawdopodobieństwo przeżycia poszczególnych osób było związane z tym, jak szpitale inwestowały w usługi pielęgniarskie przed pandemią: zatrudnianie wystarczającej liczby osób w tym zawodzie, zatrudnianie pielęgniarek z przygotowaniem do studiów licencjackich i utrzymywanie sprzyjającego środowiska pracy”

– skomentowała wyniki główna autorka badania, dr Karen Lasater, prof. nadzw., Jessie M. Scott Term Chair in Nursing and Health Policy (USA).

Według dr Lindy H. Aiken, PhD, RN, profesor pielęgniarstwa i dyrektor założycielka CHOPR, starsza autorka badania, pielęgniarki są kluczem do zapewnienia bezpieczniejszej i skuteczniejszej opieki oraz osiągania lepszych wyników zdrowotnych pacjentów.

“Szpitalne zasoby pielęgniarskie są podstawą zapewnienia gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w obszarze zdrowia publicznego. Muszą być dobrze finansowane w zwykłych czasach, aby były dobrze przygotowane na sytuacje kryzysowe, takie jak pandemia”

– podkreśliła dr Linda H. Aiken.

Dr Karen Lasater dodała, że w interesie publicznym leży ustanowienie polityki stanowej i federalnej, która gwarantuje minimalny bezpieczny standard personelu pielęgniarskiego w szpitalach.

Opublikowanie wyników badania zbiega się w czasie z inicjatywami politycznymi podejmowanymi w obu badanych stanach (Nowy Jork, Illinois) na rzecz podniesienia szpitalom wymagań dotyczących zatrudniania takiej liczby pielęgniarek, która pozwoli bezpiecznie opiekować się pacjentami.

Badanie “Hospital nurse staffing variation and Covid-19 deaths: A cross-sectional study” stwarza bazę dowodową, która pokazuje, jak ważne jest, aby pielęgniarki opiekowały się mniejszą liczbą pacjentów w lepszym środowisku pracy.

Źródło: sciencedirect.com

Dodaj komentarz