Sejm przyjął ustawę o niektórych zawodach medycznych. Reguluje ona pracę kilkunastu zawodów medycznych m.in. asystentki stomatologicznej, elektroradiologa czy technika farmaceutycznego. Dokument  będzie regulował wykonywanie 16 nowych zawodów medycznych oraz ureguluje status części dietetyków, którzy współpracują na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W ustawie przewiduje się utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Rejestr ten ma umożliwić weryfikację zawodowców medycznych zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Zapisanie się do tego rejestru będzie kluczowym warunkiem pozwalającym na wykonywanie konkretnego zawodu medycznego oraz ułatwi identyfikację osoby praktykującej w dziedzinie medycyny.

Zgodnie z proponowaną ustawą, zostanie wprowadzony mechanizm, który ma zagwarantować dostęp do praktykowania zawodu medycznego tylko tym profesjonalistom, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje.

Na ustawę czekało wiele środowisk. Między innymi opiekunowie medyczni. Jest ich w Polsce około 80 tysięcy. Niestety do dziś nie mają oni przepisów regulujących profesję, choć zabiegają o to od wielu lat.

Dodaj komentarz