Żółte kartki otrzymali od pielęgniarek i położnych parlamentarzyści i przedstawiciele rządu uczestniczący w ostatnim posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy podwyżkowej. Czym sobie na nie zasłużyli?

Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, bo tak brzmi jego nazwa, odbyło się 27 czerwca. Przebieg spotkania daleki był jednak od oczekiwań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który był inicjatorem i wniósł ten projekt 23 maja 2023 roku do Sejmu.

Podkomisja, której przewodniczy posłanka Elżbieta Gelert, przekazała go z powrotem do dalszych prac do sejmowej Komisji Zdrowia. Nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt przepisów.

Żółte kartki za niepewność

Na zakończenie posiedzenia sejmowej Podkomisji, która obradowała w sprawie obywatelskiego projektu podwyżkowego czwarty raz, pielęgniarki i położne przekazały żółte kartki parlamentarzystom i przedstawicielom rządu uczestniczącym w obradach.

“Niezałatwiona pozostaje kwestia uznawania posiadanych kwalifikacji. I tak naprawdę wciąż nie wiemy, jak będzie wyglądał ostateczny kształt ustawy. Oceniać będziemy całokształt. Dzisiaj za wcześnie na oceny i przewidywania, bo przecież nie wiemy, w jakim kierunku pójdą kolejne poprawki, szczególnie że wiele już wniesionych rozminęło się z intencjami projektu obywatelskiego”

– powiedziała Krystyna Ptok, przewodnicząca Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dodaj komentarz