Przed wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii ukazał się manifest wyborczy pielęgniarek. “A Manifesto by Nurses” zawiera postulaty dotyczące rozwiązania kryzysu kadrowego tej grupy zawodowej i poprawy funkcjonowania NHS (ang. National Health Service).

Niedawno opublikowany manifest wyborczy tworzył od października 2023 roku magazyn “Nursing Times”. Dokument zawiera pomysły środowiska pielęgniarskiego na rozwiązywanie największych problemów w opiece zdrowotnej i społecznej. Wysłano go do kluczowych partii politycznych Wielkiej Brytanii, które wystartowały wczoraj (4 lipca) w wyborach parlamentarnych.

“Poglądy personelu pielęgniarskiego i położniczego, jako największej grupy pracowników NHS, liczą się zarówno przy urnach wyborczych, jak i przy opracowywaniu świadomej i skutecznej polityki opieki zdrowotnej i społecznej”

– podkreślił Steve Ford, redaktor naczelny “Nursing Times”.

Wśród postulatów zgłoszonych przez środowisko pielęgniarskie znalazły się między innymi takie:
❶ lepsze płace,
❷ zniesienie czesnego dla studentów pielęgniarstwa,
❸ bardziej rutynowe badania przesiewowe,
❹ lepsze przygotowanie na pandemię,
❺ rygorystyczne zasady recyklingu w opiece zdrowotnej,
❻ parytet opieki społecznej z opieką zdrowotną,
❼ podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie przyczyn złego stanu zdrowia psychicznego.

Pełna treść “A Manifesto by Nurses” dostępna jest tutaj.

Źródło: nursingtimes.net

Dodaj komentarz