Zgodnie z zapowiedzią minister zdrowia Izabeli Leszczyny, pielęgniarki zyskały szersze uprawnienia. Wydłużyła się lista substancji czynnych zawartych w lekach i wyrobów medycznych, które pielęgniarki mogą ordynować pacjentom. Zwiększył się również zakres zlecanych przez nie badań diagnostycznych.

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 876 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadzono zmiany dotyczące leków. Znalazły się w nim następujące pozycje:

 • Leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczowych:
  – Trimethoprim (postacie doustne)
  – Furazidinum (postacie doustne)
  – Fosfomycinum trometamolum (postacie doustne)
 • Leki stosowane do leczenia trudno gojących się ran, oparzeń:
  – Sulfathiazolum argentum (postacie do podawania na skórę)
 • Szczepionki i produkty immunologiczne do szczepień ochronnych dla dorosłych:
  – wszystkie dostępne postacie
 • Środki antykoncepcji awaryjnej:
  – octan uliprystalu (postacie doustne).

Załącznik nr 3 do rozporządzenia zawiera 35 pozycji wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty i zlecenia. Są to m.in.:

 • wkładki ortopedyczne na zamówienie
 • zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej (obejmujące wkłucie, łącznik i dren albo zintegrowany serter) – do 10 sztuk albo moduły (zestawy) infuzyjne do pomp insulinowych bezdrenowych – do 10 sztuk
 • zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej – do 10 sztuk
 • poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna, z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowej
 • materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą, z wyłączeniem materacy piankowych
 • balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
 • cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych – do 180 sztuk
 • worki stomijne i inne wyroby stomijne
 • cewniki urologiczne
 • pieluchomajtki, majtki chłonne, podkłady, wkładki urologiczne
 • peruka
 • opatrunki i paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu.

Z kolei załącznik nr 4 wprowadza nowe badania diagnostyczne, które mogą zlecać pielęgniarki i położne. Są to:

 • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: sód, potas, kreatynina, glukoza, hemoglobina glikowana (HbA1c), doustny test tolerancji glukozy (DTTG), białko C-reaktywne (CRP), badania w kierunku toksoplazmozy, różyczki, anty-HCV, anty-HBs, badania w kierunku kiły (VDRL), cholesterol całkowity, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglicerydy;
 • Badania mikrobiologiczne: szybki test lateksowy, posiew moczu z antybiogramem, test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2, grypy A+B, RSV, strep-test, CRP (szybki test ilościowy).

Dodaj komentarz