Deklaracja Gdańska 2024 – dokument zawierający najważniejsze postulaty środowiska pielęgniarek i położnych dotyczące konieczności wdrożenia rozwiązań zwiększających dostępność, jakość i efektywność systemu opieki zdrowia – została przekazana minister zdrowia Izabeli Leszczynie.

Deklaracja Gdańska 2024 wzywa resort zdrowia do podjęcia prac legislacyjnych, które umożliwią pełne i efektywne wykorzystanie nowych kompetencji, samodzielnych ról zawodowych, umożliwiających zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, poprawę jakości i bezpieczeństwa pacjentów oraz optymalizację systemu opieki zdrowotnej.

Deklaracja Gdańska 2024: nowe kompetencje pielęgniarek i położnych

Dokument zawiera m.in. postulat podjęcia prac legislacyjnych i systemowych, które dostosują obecnie funkcjonujący model opieki zdrowia  do potrzeb społecznych poprzez efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w polskim systemie ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych, m.in. przez wdrożenie nowego poziomu kompetencji, czyli zaawansowanej praktyki pielęgniarki i położnej.

Sygnatariusze Deklaracji Gdańskiej 2024 zwracają uwagę, iż model ten został już z sukcesami i korzyściami dla pacjentów wdrożony w wielu krajach europejskich.

“Mamy poczucie, że dziś marnowane są środki publiczne. Mamy świetnie wykształconą grupę zawodową, która ma obowiązek ustawicznego kształcenia i z niej nie korzystamy jako państwo. To zmarnowany kapitał. Nasz zawód zmienił się na przestrzeni ostatnich lat: to nie tylko stereotypowo pojmowana pielęgnacja. Dziś pielęgniarki i położne to profesjonaliści medyczni, których kompetencje powinny być fundamentem systemu zdrowia. Nie są to sny czy marzenia – popatrzmy na systemy ochrony zdrowia, które funkcjonują w innych krajach”

– mówi Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Deklaracja Gdańska 2024: fundament opieki nad pacjentami

Motorem do  podpisania Deklaracji Gdańskiej 2024, była minister zdrowia Izabela Leszczyna, która w ubiegłym tygodniu uczestniczyła w międzynarodowej konferencji “Zaawansowana praktyka pielęgniarek i położnych wartością dla pacjenta, systemu i płatnika” w Gdańsku. Relacjonując to wydarzenie, zacytowaliśmy panią minister, która stwierdziła m.in.:

“To pielęgniarki stają się fundamentem opieki nad pacjentem. Trudno mówić dzisiaj o nowoczesnym systemie ochrony zdrowia bez zaawansowanej praktyki pielęgniarek i położnych. Zaawansowana opieka to nie tylko większe umiejętności i kompetencje kliniczne, ale również umiejętność zarządzania procesem opieki nad pacjentem i coś, co jest mi szczególnie bliskie – edukacja. Edukowanie pacjenta, jego rodziny, medycyna prewencyjna, profilaktyka, promowanie zdrowego stylu życia – kto zrobi to lepiej niż pielęgniarka i położna? Dzięki takiemu podejściu mamy szansę na skuteczniejszą opiekę, skracanie czasu hospitalizacji, zapobieganie powikłaniom i skracanie kolejek”.

Deklarację Gdańską 2024 uchwalili uczestnicy tej konferencji, a podpisali reprezentanci: Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Dodaj komentarz