Zabiegi medycyny estetycznej to jedna z ważniejszych kwestii, które w zgodnej opinii samorządów lekarzy i pielęgniarek wymagają uregulowania przez Ministerstwo Zdrowia.

W sprawie zasadności uregulowania zasad wykonywania zabiegów medycyny estetycznej prezydia Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przyjęły wspólne stanowisko 14 lutego br. podczas posiedzenia władz obu samorządów.

“Mając na uwadze sygnały docierające do środowisk zrzeszających lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, dotyczące wzrostu liczby osób poszkodowanych wskutek wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione, połączone Prezydia Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zauważają pilną konieczność uregulowania materii wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej”

– czytamy we wspólnym stanowisku władz samorządów.

Jak w nim podkreślono, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych niejednokrotnie podejmowały próbę uporządkowania prawnych aspektów udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej. Według nich katalog świadczeń w zakresie medycyny estetycznej powinien być opracowany i wydany w formie aktu prawnego przez ministra zdrowia, a zawarte w tym katalogu świadczenia zdrowotne mogą być wykonywane, w zależności od kompetencji, wyłącznie przez lekarza i lekarza dentystę lub pielęgniarkę i położną.

Prezydia Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zadeklarowały w uregulowaniu tej kwestii daleko idącą współpracę z Ministerstwem Zdrowia, dodając, że dysponują właściwymi ekspertami.

Trzy pozostałe stanowiska podjęte przez prezydia Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dostępne są tutaj.

Dodaj komentarz