MATERIAŁ PARTNERA

Opieka domowa to obszar ochrony zdrowia, który odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wsparcia pacjentom w komfortowym środowisku domowym. Pielęgniarki pracujące w opiece długoterminowej domowej mają szereg unikalnych doświadczeń i korzyści związanych z tym specyficznym obszarem pracy.

Jakie są plusy pracy pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej?

Elastyczne godziny pracy pielęgniarki w opiece domowej

Opieka domowa pozwala pielęgniarkom na elastyczne godziny pracy. Dzięki temu pielęgniarka pracująca w opiece długoterminowej domowej może poukładać swój dzień pracy tak, jak chce. Pielęgniarka odwiedza chorego w domu, między godziną 8:00 a 20:00 – minimum 4 razy w tygodniu w wyznaczone dni. Godziny odwiedzin w domach chorych pielęgniarka ustala z rodziną pacjenta.

“Ten bardzo elastyczny czas pracy, który mamy, pozwala nam też na normalne życie rodzinne. Nie jest to praca po 12 godzin w zamkniętym ośrodku, szpitalu czy po 8 godzin w przychodni. Możemy sobie ten czas ustawiać według potrzeb pacjentów i naszych potrzeb. Wtedy jesteśmy i pielęgniarkami, i w domu mamami”

– mówi Joanna Grobert-Straszak, pielęgniarka opieki długoterminowej domowej z BetaMed S.A.

Dowolna forma zatrudnienia pielęgniarki w opiece domowej

Podejmując pracę w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, oprócz ustalania godzin odwiedzin u pacjentów pielęgniarka może zdecydować, jaka forma zatrudnienia tak naprawdę jej odpowiada. Może pracować w pełnym wymiarze godzin, może też potraktować tę pracę jako dodatkową. To od niej zależy, jaką formę zatrudnienia wybierze. Pielęgniarka sama decyduje, jakie są jej potrzeby, możliwości i ile czasu chce poświęcić na tę pracę.

Bliski kontakt z pacjentami pielęgniarki w opiece domowej

Praca pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej umożliwia nawiązywanie bliskiego kontaktu z pacjentami. Indywidualny i długotrwały kontakt pozwala na budowanie silnych relacji, a to z kolei przekłada się korzystnie na skuteczność terapii i ogólny stan zdrowia pacjenta. Dzięki bliskiemu kontaktowi pielęgniarka ma możliwość lepszego poznania potrzeb pacjenta.

Zróżnicowane umiejętności medyczne pielęgniarki w opiece domowej

W opiece domowej pielęgniarki mają okazję do praktyki różnorodnych umiejętności medycznych. Zajmują się nie tylko podstawową opieką (np. podawaniem leków), ale też monitorowaniem parametrów życiowych, wykonywaniem procedur medycznych, prowadzeniem edukacji zdrowotnej czy też pozyskiwaniem potrzebnego sprzętu dla pacjenta. Wiedza pielęgniarki na temat opieki długoterminowej domowej nad pacjentem może być przydatna rodzinie w opiece nad chorym. To doskonałe doświadczenie, które pozwala pielęgniarkom poszerzyć kompetencje.

Satysfakcja z pracy pielęgniarki w opiece domowej

Praca w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej daje sporo satysfakcji. Każdy z pacjentów to możliwość napotkania nowych wyzwań i różnych zadań. Pielęgniarka podczas odwiedzania pacjentów w ich domach zmienia często środowisko, co wpływa na brak monotonii.

“Każdy pacjent to dużo radości, takiej pogody ducha. Starsi ludzie mają w sobie mnóstwo mądrości i pokory i nawet nas w naszej pracy emocjonalnie albo w jakiś inny sposób są w stanie wiele nauczyć. To daje mnóstwo satysfakcji. Wychodzę do pracy rano, wracam do domu – coś, co stworzyłam, daje mi mnóstwo satysfakcji, ale z drugiej strony w tym czasie mogę być mamą, żoną, mieć czas na swoje przyjemności i pasje. I to wszystko daje jedną wielką kulę, którą nazwałabym satysfakcją”

– mówi Joanna Grobert-Straszak, pielęgniarka opieki długoterminowej domowej z BetaMed S.A.

Praca pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej nie tylko stanowi wyzwanie zawodowe, ale jest źródłem satysfakcji z udzielania kompleksowej i personalizowanej opieki. Dla pielęgniarek, które cenią sobie bliski kontakt z pacjentem, elastyczność pracy i rozwój umiejętności medycznych, opieka domowa staje się atrakcyjną alternatywą w dziedzinie pielęgniarstwa.

BetaMed to możliwość rozwoju dla pielęgniarki w opiece domowej

Możliwość zatrudnienia w opiece długoterminowej domowej daje BetaMed S.A. – największa firma w Polsce, zatrudniająca ponad 3000 pracowników i działająca w 68 filiach w 11 województwach.

Jeśli pielęgniarka nie ma odpowiednich kwalifikacji, to firma BetaMed S.A. pokrywa w całości lub w części koszty kursu uprawniającego do wykonywania pracy w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej. Pokrywa 50 proc. kosztów kursu kwalifikacyjnego w przypadku związania się z firmą przez minimum rok. Współfinansuje kurs:

  • opieki długoterminowej
  • pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
  • pielęgniarstwa zachowawczego
  • pielęgniarstwa rodzinnego
  • pielęgniarstwa środowiskowego
  • pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
  • pielęgniarstwa pediatrycznego
  • pielęgniarstwa geriatrycznego
  • pielęgniarstwa paliatywnego

W przypadku kursów kwalifikacyjnych wymagany jest co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki.

BetaMed S.A. pokrywa 100 proc. kosztów kursu specjalistycznego “Podstawy opieki paliatywnej”, jeśli pielęgniarka zwiąże się z firmą na minimum 6 miesięcy. Kurs specjalistyczny można rozpocząć, nie mając stażu pracy w zawodzie pielęgniarki.

Dodaj komentarz