Brytyjski płatnik National Health Service (NHS) świętuje z powodu najnowszych danych dotyczących kadr medycznych pracujących w systemie ochrony zdrowia. Ostatnio opublikowane dane (z końca października 2023) wskazują, że liczba pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w brytyjskim systemie ochrony zdrowia jest rekordowa i wyniosła 372 411. Według NHS to o ponad 20 tys. więcej niż rok wcześniej.

Analogicznie do liczby pielęgniarek w brytyjskim systemie ochrony zdrowia wzrosła również liczba położnych (o 1 tysiąc, do 23 396), a także liczba pracowników pomocniczych, których przybyło około 8 tysięcy.

Jak wyjaśnia NHS obserwowany wzrost liczby pracowników personelu pomocniczego to efekt specjalnego programu, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia w placówkach medycznych i odciążenie wykwalifikowanego personelu pielęgniarsko-lekarskiego. Zgodnie z długofalową strategią NHS do 2031 roku liczba miejsc szkoleniowych dla lekarzy i pielęgniarek ma ulec dwukrotnemu zwiększeniu. W efekcie na przełomie 2036 i 2037 roku w systemie ma pracować dodatkowo 60 tys. lekarzy, 170 tys. pielęgniarek i 71 tys. pracowników pomocniczych.

Według danych NHS wykwalifikowany personel kliniczny (lekarze, pielęgniarki, terapeuci, technicy radiologii czy ratownicy medyczni) stanowi ponad 52,8 proc. etatowej siły roboczej w szpitalach i ogólnodostępnych placówkach ochrony zdrowia udzielających świadczeń finansowanych z NHS. W październiku 2023 roku było to w sumie przeszło 697 tys. etatów (o 5,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku).

Źródło: https://digital.nhs.uk/data-and-information/publications/statistical/nhs-workforce-statistics/october-2023#chapter-index

Dodaj komentarz