MATERIAŁ PARTNERA

W Polsce, według szacunkowych danych firmy BetaMed, pielęgniarską opieką długoterminową domową objętych jest obecnie ponad 50 tysięcy pacjentów, choć potrzebujących jest więcej. Spowodowane jest to rosnącą populacją osób starszych i przewlekle chorych oraz coraz mniejszą zdolnością rodzin do zapewnienia swoim bliskim stałego wsparcia w warunkach domowych.

Długoterminowa opieka pielęgniarska to zarówno bardzo dobre rozwiązanie dla samego pacjenta, jak i ciekawa i rozwojowa praca dla personelu pielęgniarskiego, podkreślająca wagę i rolę pielęgniarki w systemie zdrowia.

Czym jest pielęgniarska domowa opieka długoterminowa?

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest świadczeniem skierowanym do osób niesamodzielnych i niesprawnych, obłożnie lub przewlekle chorych. Może nią być objęty pacjent, który nie wymaga leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebuje systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem rodzinnym. Jest to usługa w pełni finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych w ramach opieki długoterminowej, a więc przysługuje pacjentom bezpłatnie.

Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

W obecnym kształcie świadczenie realizowane jest w formie regularnych wizyt pielęgniarki w domu pacjenta, podczas których wykonywane są odpowiednie czynności medyczne oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze, a także prowadzona jest edukacja pacjenta i rodziny.

Zakres opieki zależy od stanu chorego, jego warunków socjalno-bytowych oraz stopnia zaangażowania osób bliskich. Pielęgniarka, po zapoznaniu się z podopiecznym podczas pierwszej wizyty domowej, opracowuje plan opieki w oparciu o ocenę sytuacji oraz zalecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czynności obejmują zarówno świadczenia zdrowotne, jak i działania wspierające. Jest to między innymi podawanie leków drogą doustną, domięśniową, dożylną lub podskórną. Dodatkowo, pielęgniarka monitoruje układ krążenia poprzez pomiar podstawowych parametrów życiowych. Do jej zadań należy również pielęgnacja rurki tracheotomijnej, wymiana cewnika, pielęgnacja stomii, wymiana opatrunków na odleżynach i ranach. Prowadzi również czynne ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia usprawniające.

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej pomaga opiekunom chorego, uczy zasad pielęgnacji i codziennych czynności, takich jak mycie, kąpiel i karmienie pacjenta. Do jej zadań należą również działania profilaktyczne oraz edukacyjne.

Pielęgniarka w opiece domowej jest osobą odpowiedzialną za długofalowe, wielowymiarowe wsparcie danego pacjenta w warunkach domowych. Samodzielnie decyduje ona o całokształcie opieki oraz samodzielnie ją realizuje. Pozostaje także w stałym kontakcie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarką środowiskową z przychodni, do której pacjent złożył deklarację wyboru.

Kogo obejmuje pielęgniarska opieka długoterminowa domowa?

Chorzy wymagający opieki długoterminowej to zarówno osoby starsze, cierpiące na schorzenia przewlekłe, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy miażdżyca, ale również osoby po udarach, wypadkach komunikacyjnych, pacjenci z upośledzeniami umysłowymi. Zazwyczaj są to osoby powyżej 60. roku życia, ale zdarzają się potrzebujący nawet w wieku dziecięcym. Kwalifikacją do świadczenia jest uzyskanie 40 lub mniej punktów w skali Barthel, oceniającej najważniejsze czynności życiowe.

PODD, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Jakie są korzyści dla pacjenta w opiece długoterminowej w warunkach domowych?

Rola pielęgniarki w opiece domowej jest niezwykle ważna zarówno z perspektywy pacjenta i jego rodziny, jak i całego systemu ochrony zdrowia. To dzięki świadczeniu pielęgniarskiej opieki domowej chory może wciąż pozostawać w domu i kontynuować leczenie lub skupić się na powrocie do zdrowia. Nie musi przebywać w szpitalu lub ośrodkach stacjonarnych, takich jak domy pomocy społecznej, czy zakłady opiekuńczo-lecznicze. Jest to nie tylko tańsze rozwiązanie, ale też znacznie bardziej komfortowe dla samego pacjenta.

“Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to ogromna pomoc dla rodziny i najlepsza opcja dla samego pacjenta. Wsparcie, jakiego regularnie udziela nasz personel pielęgniarski, jest nie do przecenienia. Począwszy od porad dotyczących sprzętu, kończąc na usprawnieniu ruchowym, czy profilaktyce odleżyn”

– mówi Janina Łowicka, dyrektor medyczny BetaMed, świadczeniodawcy oferującego usługi pielęgniarskiej opieki domowej.

“Ważne jest, aby świadomość lekarzy i pozostałego personelu medycznego na temat naszego świadczenia rosła. Wciąż niestety część pacjentów kwalifikowanych jest do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową na późniejszym etapie rozwoju choroby, gdy znajdują się już w stanie leżącym i wyraźnie niesprawnym. Wcześniejsze kierowanie do intensywnej opieki pielęgniarskiej pozwoliłoby na utrzymanie dłuższej kondycji w lepszym zdrowiu i wyższej jakości życia”

– dodaje.

Na podstawie danych ministerialnych szacuje się, że w 2019 roku w Polsce ramach domowej opieki dla pacjentów odbyło się ponad 9,9 mln wizyt. Świadczy to o ogromnym zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi, które z roku na rok kierowane są do coraz szerszej grupy osób wymagających wsparcia w warunkach domowych.

Komentarze

Dodaj komentarz