Październik ma kolor różowy.  Miesiąc ten bowiem, obchodzony od 1985 roku, jest czasem zwiększonej świadomości na temat raka piersi i walką o zdrowie kobiet. Jak my pielęgniarki, kobiety możemy przyczynić się do zwiększenia wiedzy na ten temat?

Polska w potrzebie Różowego Października

Mimo globalnych działań na rzecz Miesiąca Świadomości Raka Piersi, w Polsce problem ten wciąż pozostaje nierozwiązany. W ostatnim stuleciu rak piersi stał się jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów wśród kobiet. Jakie są polskie statystyki i co może być przyczyną tej sytuacji? Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów diagnozę raka piersi co roku słyszy ponad 22 tys. kobiet, a 5-10 proc. z tych przypadków to nowotwory w zaawansowanym stadium.

Zwiększenie świadomości w profilaktyce

Świadomość profilaktyki raka piersi w Polsce jest zbyt niska, co wpływa na opóźnienia w diagnozach i leczeniu. Jak pielęgniarki i położne mogą pomóc kobietom zrozumieć konieczność regularnych badań i samoobserwacji piersi?

Warto podjąć działania, aby zmobilizować kobiety do korzystania z dostępnych badań profilaktycznych i edukować je na temat znaczenia wczesnego wykrywania raka piersi.

Warto przypominać o możliwości wykonania ultrasonografii piersi (co roku), regularnym samobadaniu piersi raz w miesiącu, zachęcić do mammografii przeprowadzanej co dwa lata (kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia) oraz przestrzegać, że jeżeli w rodzinie występują przypadki raka piersi, warto rozważyć badanie genetyczne w kierunku mutacji BRCA1 i BRCA2.

Między innymi tymi sposobami pomożemy wspólnie zwiększyć świadomość i poprawić statystyki dotyczące raka piersi w Polsce.

Dodaj komentarz